Nieuws

 • Nieuwsbrief juli 2020

  08-07-2020 183 keer bekeken

  Deze nieuwsbrief

  De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons allen. De laatste tijd zijn er gelukkig steeds minder beperkingen. Dat is ook te merken op de wegen, waaronder de N35, waar we het verkeer weer zien toenemen. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zoals de bouw en het onderhoud van (vaar-)wegen zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan. Ook die voor het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal, maar dan vooral achter de schermen. We blijven u op de hoogte houden over de voortgang.

  In deze en de komende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan onze plannen voor de nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen van de N35. Wat zijn de aandachtspunten, wat is daarvan de oorzaak en hoe los je die op? In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op een aspect van de inrichting van de weg. Ook hebben we voor u een foto van de N35 uit de oude doos. Hopelijk kunt u ons aan meer oude foto’s en verhalen van de N35 helpen!

  Ik wens u ondanks de gewijzigde omstandigheden door het coronavirus, een hele fijne zomer!

  Fred Tank, Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal

  DE VERKEERSVEILIGHEID OP DE N35.

  In deze en de komende nieuwsbrieven zoomen we nog eens extra in op de plannen voor de nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen van de N35 en zullen we verschillende maatregelen nader bezien.

  Weginrichting

  De N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is een doorgaande weg waar 80 kilometer per uur gereden kan worden. Aan een dergelijke weg zijn specifieke voorwaarden verbonden om te zorgen dat de weg maximale veiligheid kan bieden voor alle weggebruikers. Vanuit de historie van de N35 heeft de weg niet alleen de functie als doorgaande weg, maar op veel punten ook als ontsluitingsweg van het gebied. Daarnaast was er vroeger lang niet zoveel verkeer als nu. In deze nieuwsbrief nemen we de vele oversteken onder de loep.

  Oversteken

  Oversteken op een weg als de N35 is een uitdaging. En dat terwijl er op deze weg tussen Wijthmen en Nijverdal legio oversteekplekken zijn: zo’n vijftig stuks.

  De N35 heeft van Wijthmen tot de spoorkruising in Mariënheem voor het grootste deel een parallelweg aan één zijde van de weg, met een groot aantal oversteken naar woningen, bedrijven en percelen. Verkeer hiervandaan, moet rechtdoor de N35 oversteken naar de parallelweg. Via de parallelweg kan men naar een kruispunt gaan, waar veilig de N35 kan worden opgereden.
  Bij erg druk verkeer kan het oversteken van de weg erg moeilijk zijn en lang duren. Hierbij is de kans ook aanwezig dat gebruikers die willen oversteken, uiteindelijk ongeduldig worden en grotere risico’s nemen. Aan de ene kant begrijpelijk, maar levensgevaarlijk. De komende jaren stijgt naar verwachting de verkeersdrukte op de N35 verder, waardoor het oversteken nog lastiger wordt.

  Wat gaan we hieraan doen?

  Op het hele traject worden maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de gevaarlijke oversteken naar woningen, bedrijven en percelen –die nu gevaarlijke situaties veroorzaken- te kunnen opheffen, worden op een aantal plekken bajonetkruispunten en parallelwegen aangelegd. Personenauto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer, fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst gebruik maken van deze nieuwe kruispunten. Via bajonetkruispunten kan in twee etappes de weg worden overgestoken. Auto- en vrachtverkeer kan daar ook rechtstreeks de N35 oprijden. Paaltjes aan beide kanten van de weg of een heg, maken het gevaarlijk doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg niet meer mogelijk. Dit is grotendeels al gebeurd.

  Nog eens in detail nalezen waar precies we op het traject iets gaan doen? Kijk op onze projectwebsite.

  UIT DE OUDE DOOS

  De RW35 (rijksweg 35) of N35 is een belangrijke weg in de provincie Overijssel, die niet weg te denken is uit het landschap. De oorsprong van de weg stamt uit de negentiende eeuw. Toen werd er in de gemeente Hellendoorn nog niet gepraat over een rijksweg maar over de Groote Weg.

  Onverhard en onbegaanbaar

  In de negentiende eeuw kende de omgeving rond Hellendoorn maar weinig doorgaande wegen. De wegen die er al lagen, waren veelal onverhard; in de zomer stoffig en mul, en in de winter modderig en vrijwel onbegaanbaar.

  In 1829 werd bekend dat er een nieuwe weg zou komen van Zwolle naar Almelo. De weg zou ten zuiden van Hellendoorn worden aangelegd.

  Bestrating met klinkers

  Op 25 september 1829 werd het weggedeelte van Raalte naar Wierden aanbesteed en in 1830 en 1831 aangelegd. Het traject van Zwolle naar Raalte was al gerealiseerd. Eerst werd alleen een zandweg aangelegd, later de bestrating met klinkers. De kosten voor de bestrating waren 100.000 gulden.

  En wist u dat er ook Tol werd geheven in de eerste jaren van de weg?

  Deel uw oude foto’s en verhalen

  Binnen het project vroegen wij ons af wat er nog meer te vertellen is over de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Hoe zag de weg er vroeger uit? Zijn er verhalen over te vertellen?

  Hierbij nodigen wij u uit om oude foto’s of verhalen in te sturen. Wij gaan op basis daarvan kijken of we bovenstaande informatie uit onder andere de Canon van Nederland kunnen aanvullen. De mooiste beelden en verhalen zullen wij met u delen in de komende nieuwsbrieven. U kunt uw foto’s of verhaal mailen naar N35Wijthmen-Nijverdal@rws.nl.

  Wilt het hele verhaal lezen over de aanleg van de N35? Kijk dan op:  https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/hellendoorn/rijksweg

  PLANNING

  Het is nog altijd niet geheel duidelijk hoeveel extra tijd de voorbereidingen van het project vergen, als gevolg van de stikstofuitspraak (PAS) van Raad van State. Zoals beloofd informeren we u direct, zodra we meer weten.  

 • Nieuwsbrief mei 2020

  11-05-2020 221 keer bekeken

  HET WERK GAAT DOOR

  Het zijn bijzondere en ingrijpende tijden. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) raakt ons allen en heeft impact op onze omstandigheden thuis en op ons werk.  Voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat geldt dat die in principe doorgaan. De wegen in Nederland, en daarmee ook de N35, behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk gaat dus zo veel mogelijk door.

  In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de voortgang van ons project. We blikken terug op de recente inloopavond in Raalte en beantwoorden de veel gestelde vragen.

  Fred Tank, Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal

  TERUGBLIK INLOOPMOMENT IN RAALTE

  Eind januari heetten we velen van u welkom op de inloopavond van ons project in het gemeentehuis van Raalte. Het projectteam ontmoette vele omwonenden en geïnteresseerden, beantwoordde vragen en gaf toelichting op de kaarten met de maatregelen.

  Omgevingsmanager Fred Tank: ‘Het is altijd weer ontzettend fijn om te zien dat er zoveel  belangstelling is voor het project op de N35. De opkomst bij de inloopavond was dan ook hoog. En dat geeft maar weer aan hoe betrokken de omgeving is en dat is ontzettend mooi om te zien. Als projectteam hebben we vragen van aanwezigen beantwoordt. Ook gaven we toelichting bij de kaarten met daarop het ontwerp van de maatregelen. Op die manier konden we samen met de aanwezigen in detail ingaan op de maatregelen per deeltraject. Een aantal vragen kwam vaak terug. Op veel van de  gestelde vragen zijn de antwoorden terug te vinden op onze website.

  De kaarten die op de inloopavond te zien waren zijn te bekijken op de website van het project. Ook kunt u daar andere informatie per deeltraject nog eens nalezen

  Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

  VEEL GESTELDE VRAGEN

  De antwoorden op de meest voorkomende vragen hebben we hieronder voor u op een rij gezet.
  Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

  Marsroute N35 

  Hoe verhoudt het verkeersveiligheidsproject zich tot de mogelijke toekomstige verbreding van de rijksweg N35 in het kader van de Marsroute N35?
  De Marsroute N35 is de naam die de provincie Overijssel geeft aan de ambitie die de regio heeft voor de rijksweg N35. Die ambitie houdt in: de ombouw van de N35 naar een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen, 2x2 rijstroken en 100 km/u.  Op deze manier wil de regio de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid op en rond de N35 verbeteren. Over de Marsroute N35 is nog geen besluit genomen. Daarmee is er voorlopig nog geen sprake van realisatie.  Meer lezen over de Marsroute N35 kan op de website van de provincie Overijssel.

  De werkzaamheden in het kader van het huidige project N35 Wijthmen-Nijverdal verbeteren de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Doelstelling is dit binnen een aantal jaren te realiseren.

  Knooppunt Raalte

  Wat is de relatie met het project N35 Wijthmen-Nijverdal?
  Knooppunt Raalte staat ook wel bekend als kruispunt Bos. Op dit knooppunt sluit de N348 vanuit Deventer aan op de N35. De provincie Overijssel werkt samen met Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Raalte aan het project knooppunt Raalte. Het doel van de aanpassingen aan knooppunt Raalte is een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming, waarbij er een integrale oplossing komt voor auto-, trein-, landbouw- en fietsverkeer. De oplossing gaat uit van een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en de N35.
  Met de realisatie van knooppunt Raalte wordt de verkeersveiligheid op een klein deel van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeterd.

  Knooppunt Raalte houdt rekening met een mogelijke toekomstige verbreding van de N35 zoals de provincie die heeft verwoord in de Marsroute N35. Meer informatie vindt u op de site van de provincie


  PLANNING

  In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak (PAS) meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. We proberen medio dit jaar meer duidelijkheid te hebben. Onze belofte u te informeren zodra daarin iets verandert, blijft natuurlijk staan. De vorige nieuwsbrief is te vinden op de website van het project

   

 • Nieuwsbrief Januari 2020

  15-01-2020 1042 keer bekeken

  EEN NIEUW JAAR

  Fred Tank, omgevingsmanager: ‘Ik wil u natuurlijk alle het goede wensen voor het nieuwe jaar zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. De kaarten van de eerder met u gedeelde ontwerpen zijn op een aantal details aangepast. U kunt ze bekijken op de website van het project en in deze nieuwsbrief vindt u de informatie per deeltraject. Wij ontmoeten u graag op woensdag 29 januari om uw vragen te beantwoorden of de kaarten met de maatregelen toe te lichten.

  Zoals we u in vorige nieuwsbrieven al meldden is het op dit moment als gevolg van de stikstofproblematiek jammer genoeg niet mogelijk om iets te zeggen over de planning van het project. Wij houden ons nog steeds aan onze belofte dat als er nieuwe informatie is we die meteen met u delen. ’    

  INLOOPMOMENT

  U bent van harte welkom in het gemeentehuis van Raalte op woensdag 29 januari tussen 16.00  en 20.00 uur. De kaarten van de eerder gedeelde ontwerpen hangen aan de muur en wij staan voor u klaar om een toelichting te geven of uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste uitkomt.

  Heeft u nu al een vraag? Deel deze dan vast met ons. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl. Wij zorgen er voor dat de juiste persoon op woensdag 29 januari aanwezig is om uw vraag te beantwoorden. 

  Als u van plan bent te komen, is het fijn als u ons dat laat weten, via het emailadres n35wijthmen-nijverdal@rws.nl. Zo kunnen we de organisatie en de aanwezigheid van de projectteamleden beter voorbereiden.

  NIEUWE KAARTEN

  De maatregelen zijn opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De ontwerpen hiervoor heeft u eerder gezien. Op enkele punten is het ontwerp verfijnd. Bijvoorbeeld de snelheid op de bajonetkruispunten bij Mariënheem. Ook ziet u nu waar in- en uitritten opgeheven worden, waar de bajonetkruispunten en parallelwegen komen, waar oversteekplaatsen voor fietsers zijn en welke bomen worden gekapt. Lees verder voor een beschrijving van de maatregelen per deeltraject of bekijk de kaarten op de site

  Heino - Noord

  Ter hoogte van het restaurant Bij de buurvrouw (vroeger Peter Pan) komt een korte parallelweg en een bajonetkruispunt. Hierdoor ontstaat een veilige aansluiting op de N35 en kan een aantal in- en uitritten worden opgeheven. Ook fietsers kunnen veiliger oversteken.

  Heino - Raalte

  Ter hoogte van het landgoed ’t Reelaer wordt een bajonetkruispunt inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers aangelegd. Aan de oostzijde komt een nieuw stuk parallelweg en een aantal in- en uitritten vervalt. De directe aansluiting vanaf de N35 naar restaurant Het Buitenhuys (vroeger Jan Steen) wordt opgeheven. Het restaurant blijft bereikbaar via de parallelweg.

  Mariënheem - west

  Net buiten de bebouwde kom van Mariënheem komt een nieuw bajonetkruispunt en hier gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur. Ten noorden van de N35 wordt een nieuwe parallelweg en korte nieuwe stukken fietspad aangelegd. Hierdoor kan een aantal in- en uitritten vervallen. De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 wordt opgeheven maar het blijft mogelijk om daar de parallelweg op te rijden.

  Mariënheem - oost

  Net buiten de bebouwde kom van Mariënheem wordt een bajonetkruispunt gemaakt wat voor een veiligere situatie zorgt voor alle weggebruikers. Hier gaat de snelheid van 80 naar 50 km. Aan de noordkant komt een parallelweg en een aantal in- en uitritten kan worden opgeheven. De aansluiting van de Keizersveld op de N35 vervalt maar het blijft mogelijk om via deze weg de parallelweg op te rijden.

  Planning

  Door de PAS-uitspraak is het helaas op dit moment nog onduidelijk wanneer de bestemmingsplanprocedures kunnen starten. Wij houden u natuurlijk op de hoogte als er meer duidelijkheid over de planning is.

 • Nieuwsbrief december 2019

  02-12-2019 704 keer bekeken

  Planning

  Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. Fred Tank: ‘De minister heeft de gevolgen van de PAS uitspraak voor de verschillende projecten van Rijkswaterstaat in een brief aan de kamer beschreven. Voor een aantal projecten – waaronder Wijthmen-Nijverdal - is gemeld dat dat er nog nader bepaald moet worden welke gevolgen het stikstofvraagstuk precies heeft voor de voortgang en planning’.

  ‘U zult begrijpen dat wij vanuit het project niet kunnen zeggen wat dat precies betekent, hoe graag we dat ook zouden willen. Intussen gaan we door met de voorbereidingen, zodat we direct aan de slag kunnen zodra er meer duidelijk is. Zodra er meer bekend is, laten we u dat direct weten.’  

  Nieuwe kaarten in voorbereiding

  Achter de schermen is veel werk verzet om de puntjes op de i te zetten voor de ontwerpen. Binnenkort staan de nieuwe kaarten op de website van het project en u kunt ze bekijken op het inloopmoment op 29 januari.  Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief was dat jammer genoeg nog niet mogelijk.

  Inloopmoment: 29 januari 2020

  We zijn ons ervan bewust dat we met een aantal van u al een tijd geen persoonlijk contact hebben gehad. Graag ontmoeten we u weer op woensdag 29 januari van 16.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Raalte.  U bent dan van harte welkom om de definitieve kaarten te bekijken. Ook beantwoorden we de vragen die u heeft over het project. We hopen dat we u op 29 januari ook meer kunnen vertellen over de planning, maar zoals u gelezen heeft ligt dit buiten onze controle. Op onze website vindt u wel algemene informatie over de procedure.

  In het nieuwe jaar ontvangt u de uitnodiging voor deze avond.

  Input van bewoners

  Het jaar 2017 is er veelvuldig contact geweest met bewoners, uit bijvoorbeeld Mariënheem. Gerard Nij Bijvank vertelt daarover: ‘Inderdaad zijn er bijeenkomsten en werksessies geweest en hebben we samen met RWS, de provincie en de gemeenten het plan uitgewerkt. We waren blij met het besluit dat er twee bajonetkruisingen zouden worden aangelegd. Die gaan er zeker voor zorgen dat auto’s, fietsers en het landbouwverkeer makkelijker de weg op kunnen of over kunnen steken. Niet alleen makkelijker maar vooral veiliger.  Veiligheid staat voorop bij Gerard Nij Bijvank als voorzitter van de verkeerscommissie, onderdeel van Plaatselijk Belang Mariënheem. ‘We hadden verwacht dat het in 2020 al aangelegd zou worden, maar dat gaat helaas niet lukken. Wij vonden dat het wel lang stil bleef en hebben aan de bel getrokken. Het bleek dat er achter de schermen wel degelijk hard gewerkt wordt maar dat daar, in onze ogen, niet genoeg over gecommuniceerd werd. Dat signaal is opgepakt. We hebben nu met de andere dorpsbelangenverenigingen elk kwartaal overleg met RWS en de gemeenten. Goed om te horen dat het inloopmoment op 29 januari in elk geval doorgaat, ook al is dan misschien de planning nog niet duidelijk door de PAS regeling. Straks gedurende de uitvoering zullen wij zeker het proces blijven volgen en signalen uit de omgeving doorgeven’.

  Kavelruilcommissie

  Voor veel agrariërs is de N35 in de huidige situatie een barrière. In de toekomst wordt de situatie veiliger, maar voor agrariërs niet altijd efficiënter omdat een aantal overgangen wordt opgeheven. Door middel van kavelruil is het mogelijk om huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te leggen. Dit draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Een Kavelruilcommissie die in opdracht van de gemeente Raalte werkt begeleidt dit gebiedsproces. Zij geven een nieuwsbrief uit met veel nuttige informatie. Als u die wilt ontvangen kan dat door een mail te sturen naar: kavelruilN35@pratensis.nl .  Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Gerko Hopster, tel. 06-4240 6666, email gerko.hopster@pratensis.nl

  Tot in het nieuwe jaar

  Het is nog een beetje vroeg om u al een fijne kerst en een goed nieuwjaar te wensen. Vandaar een inspirerende  spreuk: goede communicatie is als dat wat je denkt, doet en zegt in harmonie is. Als projectteam vinden wij dit een mooie ambitie waarvoor we ook in 2020 ons best doen.

 • Nieuwsbrief oktober 2019

  04-10-2019 1004 keer bekeken

  In deze nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken rondom de verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Afgelopen periode is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen. We zijn nu in de laatste fase van de afronding van de definitieve ontwerpen en alles voor de bestemmingsplanprocedures is voorbereid. Helaas hebben ook wij te maken met de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Wat het precies voor ons project betekent, wordt nu onderzocht. Maar dat het voor vertraging zorgt dat is zeker. We houden u op de hoogte.


  Fred Tank, omgevingsmanager RWS

  “De afgelopen periode is het in de berichtgeving rondom de N35 stil geweest, vooral ook omdat er vanuit het project weinig nieuwe ontwikkelingen waren. Dat wil niet zeggen dat het project stil heeft gelegen. Integendeel: we hebben al die tijd met elkaar hard gewerkt  om de puntjes op de i te zetten voor de definitieve ontwerpen. Ook is er door iedereen veel werk verzet voor de bestemmingsplannen en vergunningen. Ik ben blij dat dit proces nu bijna is afgerond. Omdat we vooral achter de schermen bezig waren, was er dus niet zo veel nieuws te melden de afgelopen tijd. Persoonlijk vind ik het jammer we nu niet verder kunnen door de uitspraak van Raad van State over de stikstof. Hopelijk duurt dit niet te lang. Als u vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen via n35wijthmen-nijverdal@rws.nl of langskomen op het inloopmoment dat we in november organiseren.”

  Plannen definitief

  De afgelopen jaren is samen met bewoners in de omgeving veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren. Door de bijdragen van de bewoners zijn de oorspronkelijke plannen aangepast. Na de besluiten van de bestuurders van Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen over welke plannen worden gerealiseerd, is gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen en de voorbereiding van de bestemmingsplannen en vergunningen. Daarbij kijken we bij voorbeeld naar de bomen, kabels en leidingen. Dit gebeurt achter de schermen omdat alle input in de omgeving al is verzameld.  Het vraagt wat meer tijd dan gedacht. We verwachten dat informatie over de definitieve plannen half november beschikbaar is.

  Planning

  Volgens de oorspronkelijke planning zouden de bestemmingsplannen samen met de vergunningen in het najaar ter inzage gelegd worden, maar dit wordt uitgesteld. Iedereen heeft inmiddels wel in de media gehoord of gelezen over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitspraak van de Raad van State betekent dat het traject van vergunningverlening ingewikkelder is geworden en meer tijd vergt. We zijn aan het onderzoeken wat de aanpak in het project ten aanzien van stikstof is. Als de uitkomsten daarvan bekend zijn, kunnen we bepalen wanneer de plannen ter inzage gaan.
  Hoe lang dit gaat duren is nu nog niet bekend. Natuurlijk laten we het u weten als we meer weten.

  Inloopmoment

  Zodra we de definitieve ontwerpen hebben organiseren we een inloopmoment om zaken toe te lichten, uw vragen te beantwoorden en vooral u weer te ontmoeten. Zoals het er nu uitziet zal dit de tweede helft van november zijn. U krijgt een uitnodiging.

 • Planning

  27-09-2019 412 keer bekeken

  Voor de zomer is hard gewerkt aan de voorbereiding van de procedures en de ter inzage legging van de bestemmingsplannen die gepland was voor het najaar. U heeft ongetwijfeld in de media gelezen en gehoord over de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dit Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgt voor vertraging. We onderzoeken nu wat de gevolgen zijn voor ons project. Zodra er meer duidelijkheid is delen we deze informatie hier op de site en via de Nieuwsbrief.

  Heeft u vragen? Fred Tank, omgevingsmanager Rijkswaterstaat Oost-Nederland, beantwoordt die graag. U kunt hem bereiken via fred.tank@rws.nl

  Ontvangt u onze Nieuwsbrief nog niet? Rechtsonderaan op de homepage d kunt u zich abonneren.

 • Snelheid omlaag, veiligheid omhoog bij Mariënheem oost en west

  21-03-2019 1127 keer bekeken

  Om de N35 veiliger te maken, leggen we op verschillende plaatsen bajonetkruispunten aan. Bij de bajonetkruispunten op deeltrajecten Mariënheem oost en west wordt de snelheid verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Mede op advies van omwonenden.

  Omgevingsmanager Jan Mulder: “Tijdens gesprekken met bewoners kwam al snel naar voren dat zij het gevaarlijk vinden om bij Oost- en West-Mariënheem over te steken. Zij stelden daarom voor hier de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur.” Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis onderzochten de mogelijkheden voor deze aanpassing op de ontwerpen van de bajonetkruispunten. Verkeersadviseur Linda Kwakkel: “Op beide punten steken veel mensen over. De bajonetkruispunten liggen bovendien aan het begin en einde van de bebouwing van Mariënheem.  Je ziet het dorp al voor je liggen. Het is logisch om op deze punten een overgang te maken van een 80 kilometerweg naar de bebouwde kom, waardoor het verkeer al 50 kilometer per uur rijdt voordat ze Mariënheem binnenrijden.”

  Extra maatregelen
  Verdere aanpassingen in het ontwerp van de bajonetkruispunten moeten automobilisten stimuleren hun snelheid te minderen. Verkeersadviseur Linda Kwakkel legt uit: “Om het vanzelfsprekend te laten aanvoelen hier gas terug te nemen, voorziet het ontwerp in maatregelen, zoals het plaatsen van snelheid remmende lijnen op de weg en de snelheidsindicator. Die laatste is het bord waarop je ziet hoe hard je rijdt. Daarbij gaan we trottoirbanden langs de weg aanbrengen, zodat bestuurders er meer van doordrongen zijn dat ze een woonwijk naderen.”

  Snelheid op de overige bajonetkruisingen
  Waarom wordt de snelheid op de twee andere bajonetkruisingen in het landelijk gebied rondom Heino eigenlijk niet verlaagd? Linda: “Daar hebben we , met een team van deskundigen,  ook naar gekeken. We kwamen tot de conclusie dat dit op deze punten eerder een gevaarlijkere dan veiligere situatie oplevert. Omdat deze bajonetkruispunten komen te liggen op een doorgaande weg in het landelijk gebied, zijn bestuurders niet ingesteld op 50 kilometer per uur. Bovendien zie je als het bajonetkruispunt nadert al het einde 50km/u bord na het kruispunt.  Sommige mensen zullen dan denken: ‘Voor dat kleine stukje ga ik niet afremmen.’ Anderen doen dat wel. Mensen die oversteken kunnen vervolgens door de verschillen in snelheid moeilijk inschatten hoe hard het doorgaande verkeer rijdt. Kortom: het is op deze plekken veiliger een gelijke snelheid op  het bajonetkruispunt te hebben, dan weten mensen waar ze aan toe zijn.” Komende tijd worden de ontwerpen voor de bajonetkruispunten aangepast. De verwachting is dat de ontwerpen dit voorjaar definitief zijn.

  Heel blij mee
  Gerard Nij Bijvank is voorzitter van de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem. Deze commissie heeft zich hard gemaakt voor de bajonetkruisingen in Mariënheem oost en west en de snelheidsaanpassingen hier. ‘Wij zijn natuurlijk heel blij dat er is geluisterd naar onze ideeën. Ik verwacht dat het met deze aanpassingen een stuk veiliger wordt bij Mariënheem. En daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen!’

 • Onderzoeksresultaten Haarle toegelicht

  14-11-2018 1462 keer bekeken

  Vorig jaar gaven de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Raalte, Hellendoorn en Dalfsen de opdracht om de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. Het idee was om het kruispunt Stationsweg te beveiligen met verkeerslichten en om het kruispunt Tunnelweg om te vormen tot een bajonetkruising. Deze plannen voor Haarle zijn de afgelopen tijd onder de loep genomen door ingenieursbureau Arcadis. Wat is het resultaat van die onderzoeken en wat gebeurt er nu?

  Verkeerslichten geen optie
  Omgevingsmanager Jan Mulder van Arcadis was betrokken bij het onderzoek naar de plannen. Onlangs werden hiervan de uitkomsten gepresenteerd. Jan: ‘Uit de onderzoeken blijkt dat met name de oplossing voor kruispunt Stationsweg, een kruispunt met verkeerslichten, niet gaat voldoen. Dit deel van de weg is al druk en wordt in de toekomst nog drukker blijkt uit onze berekeningen. De verkeersmodellen laten zien dat de verkeerslichten op de Stationsweg in de praktijk dan zo lang op rood zullen staan, dat mensen zelf manieren gaan zoeken om over te steken of sluipwegen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Op verzoek van de bestuurders hebben we ook een aantal alternatieve oplossingen tegen het licht gehouden, zoals een kruispunt met meer opstelstroken en de mogelijkheden van een ongelijkvloerse sluiting. Deze alternatieven hebben echter allemaal nadelen. Ze zijn te duur, zijn moeilijk in te passen zonder bestaande bebouwing te raken of ze lossen het oorspronkelijke probleem niet op.’

  Huidige kruispunt Tunnelweg is veiliger
  En hoe staat het met de plannen voor het kruispunt Tunnelweg? Jan licht toe: ‘Voor dit kruispunt geldt dat de bestaande inrichting met verkeerslichten veiliger is dan een bajonetkruising. Dit geldt vooral voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Ook dit kruispunt zal de toename van het verkeer niet aankunnen. Wil je dat oplossen, dan zijn er extra opstelstroken nodig. Met extra kosten en uitdagingen voor de inpassing tot gevolg.’

  Vervolgonderzoek en nieuw initiatief
  Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hebben de bestuurders besloten om de kruispunten in Haarle niet aan te passen, zoals was voorgesteld. Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn: ‘We zijn teleurgesteld over het besluit, omdat we minder kunnen betekenen voor de inwoners in Haarle dan we willen. We gaan samen met Plaatselijk Belang Haarle bekijken wat wel mogelijk is om de fietsoversteek veiliger te maken. En we gaan kijken wat we kunnen doen bij Tunnelweg en Stationsweg. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft daarover ook een motie aangenomen. Ik ben content met het nieuwe initiatief dat we samen met de provincie gaan oppakken buiten het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek gaat over een oplossing die wél bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming voor de N35 tussen Nijverdal en de grens met de gemeente Raalte.’

  Op deze pagina vindt u de resultaten van het onderzoek  van Arcadis.

 • 21 november 2018: informatieavond N35 deeltraject Haarle

  14-11-2018 1398 keer bekeken

  Op woensdag 21 november is er een informatiebijeenkomst over de N35 (deel vanaf de gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel).

  Wat voorafging
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen aan maatregelen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Op 3 oktober 2018 hebben bestuurders van deze organisaties besluiten genomen over een aantal maatregelen. Op het deeltraject Haarle is door de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal besloten dat de voorgestelde varianten bij kruispunten Haarle niet zullen worden uitgevoerd, omdat er diverse belemmeringen zijn.

  De Provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn hebben het initiatief genomen buiten het verkeersveiligheidsproject N35 Wijthmen-Nijverdal een onderzoek uit te voeren naar het wegvak N35 vanaf de grens met de gemeente Raalte tot de Salland-Twentetunnel, om inzichtelijk te maken wat de beste aanpak is voor dat wegdeel, rekening houdend met de nieuwe verkeersanalyse en de in de toekomst gewenste marsroute N35.

  Informatieavond
  Op deze informatieavond verzorgt Arcadis namens het project N35Wijthmen-Nijverdal een presentatie over het afgelopen onderzoek naar verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruispunten bij Haarle. Zij geven een toelichting op de onderzoeksresultaten over de effecten van de beoogde maatregelen op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De gemeente Hellendoorn geeft een toelichting op het besluit van de BBG en op het onderzoek dat provincie en gemeente samen gaan doen naar het wegvak van de N35 tussen gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel.

  Wat?              Informatieavond deeltraject Haarle
  Wanneer?    Woensdag 21 november, tussen 19.30 uur en 21.00 uur
  Waar?            Sportorant in Haarle, Veldkampsweide 1, 7448 RB

   

 • ‘Samen omgeving betrekken bij N35’

  08-11-2018 1373 keer bekeken

  Fred Tank is namens Rijkswaterstaat de omgevingsmanager van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Hij krijgt sinds kort hulp van collega-omgevingsmanager Jan Mulder van Arcadis. Jan zal het omgevingsmanagement voor Mariënheem oost op zich nemen. Dat betekent dat omwonenden en andere belanghebbenden hem vaak zullen zien en horen op meepraatavonden. In dit artikel stellen we hem even kort voor en vertellen we hoe Jan en Fred samenwerken.

  Jan is geboren en getogen in Wierden. Hij kent de mentaliteit in het oosten dus goed. Een groot voordeel in zijn werk, vindt hij. Daarin heeft hij immers veel contact met de burgers en bedrijven rondom Mariënheem oost. ‘Ik denk dat ik de mensen hier goed begrijp. Als ze overgaan op dialect, dan kan ik ze nog volgen en gewoon meedoen. En ik weet ook dat als mensen ‘Joa joa’ zeggen, ze soms ook ‘Nee nee’ bedoelen. Merk ik dat, dan vraag ik door.’

  N35 als rode draad
  De N35 loopt als een rode draad door Jans carrière. Hij is al sinds het begin, in 1999, betrokken bij de plannen voor de provinciale weg. ‘Ik ben nu 60 en verwacht dan ook nog tot aan mijn pensioen bij de N35 betrokken te zijn. Ik verwacht niet meer in mijn werkende leven mee te maken dat het een autoweg wordt, zoals zoveel mensen willen, maar hoop wel dát het er ooit van komt. Maar de maatregelen die we nu nemen, helpen ook al de verkeersveiligheid te vergroten. Ik ben er trots op dat ik daar mijn bijdrage aan mag leveren.’

  Goede samenwerking
  Fred en Jan werken veel samen, waarbij Fred het grotere geheel bewaakt en Jan zich specifiek richt op Mariënheem oost, waar we erfaansluitingen opheffen en  een bajonetkruising en een parallelweg aanleggen. Die rolverdeling bevalt beiden goed, evenals de samenwerking. Fred: ‘Jan en ik hebben vaak overleg en ik denk dat we elkaar goed aanvullen. Hij is een door de wol geverfde omgevingsmanager, dus het is fijn hem erbij te hebben.’ ‘Met Fred is het gemakkelijk samenwerken, we weten wat we aan elkaar hebben en zijn heel duidelijk naar elkaar’, vindt Jan.

  Meer veiligheid door maatregelen
  Wanneer is hun werk als omgevingsmanager geslaagd? Fred: ‘Voor mij wanneer onze maatregelen voor meer veiligheid zorgen, maar ook op begrip kunnen rekenen van de omgeving.’ Jan: ‘Ik vind het belangrijk dat zelfs wanneer mensen het niet eens zijn met onze beslissingen, ze deze snappen en begrijpen waarom we ze nemen. We moeten het toch samen doen!’ 

  Lees meer over de meepraatavond van 14 november voor Mariënheem oost.
  Op deze pagina vindt u de links naar het voorlopig ontwerp voor Mariënheem oost.

Cookie-instellingen