Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)

Tijdens de participatiebijeenkomsten bleek er een aantal nadelen te zitten aan het oorspronkelijke plan. Zoals aantasting van het beschermde landgoed en natuurgebied, het grote areaal aan grond dat verworven moet worden en de hoge aanlegkosten. Op basis daarvan is er een maatregel ontwikkeld waardoor een aantal in- en uitritten is gebundeld tot een veilige aansluiting: een bajonetkruispunt in combinatie met een (korte) parallelweg aan de noordoostzijde van de N35. De aansluiting ter plaatse van het restaurant (voorheen Peter Pan) wordt opgeheven. In plaats daarvan kan men gebruik maken van het kruispunt dat direct ten noorden van het restaurant is gepland.      

Maatregelen

  • De aanleg  van een (bajonet)kruispunt ter hoogte van het restaurant (voorheen Peter Pan), inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers.
  • Een nieuwe, korte oostelijke parallelweg.
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten en aansluitingen. Voor een aantal in- en uitritten in het zuiden wordt nog onderzocht hoe precies. 

 

Geheel ontwerp downloaden

Cookie-instellingen