Nieuwsbrief juli 2021

19-07-2021 1247 keer bekeken

Besluit over maatregelen N35 bij Haarle en Mariënheem

Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel, Gemeente Raalte, Gemeente Hellendoorn, hebben op 13 juli 2021 in een bestuurlijk overleg besloten tot het nemen van maatregelen op de N35 bij Haarle en Mariënheem. Met de maatregelen verbetert de verkeersveiligheid in Haarle en Mariënheem op de korte termijn. Dit besluit is een gevolg van de afspraken die eind 2020 zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincie Overijssel om een verkenning te starten naar verdere verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Maatregelen Haarle

In Haarle komt bij het kruispunt Stationsweg/N35 in Haarle een circulair viaduct, in combinatie met een rechts in/rechts uit-aansluiting. Bij dit soort aansluitingen kan men op de N35 alleen rechts uitvoegen of rechts invoegen. Met het viaduct kan de N35 worden overgestoken. Dit is veiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt met de N35 meer is. Het viaduct kan na gebruik worden gedemonteerd en verkocht of hergebruikt worden. Ook de bouwmaterialen kunnen worden hergebruikt. Hiervoor is gekozen in het licht van mogelijke verdere verbeteringen aan de weg in de toekomst.

Maatregelen Mariënheem

Voor Mariënheem is er een pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld, waaronder een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen Mariënheem. De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het omliggend wegennet wordt onderzocht en mogelijke overlast zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald.

Eerdere besluitvorming

Eerder is besloten om de voorgenomen aanleg van bajonetkruispunten ten westen en oosten van Mariënheem niet door te laten gaan. De bajonetkruispunten bij Heino konden wel door gaan. Dit besluit is een gevolg van de afspraken die op het Bestuurlijke Overleg MIRT eind 2020 zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincie Overijssel om een MIRT-verkenning te starten naar de verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

De bestuurders spraken daarom af dat nader onderzoek gedaan diende te worden naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid bij Mariënheem op de korte termijn wel te verbeteren. Ook werd afgesproken dat onderzocht zou worden waar nog meer maatregelen konden bijdragen aan de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal, zoals bij Haarle. 

Start bouw

De realisatie van de maatregelen in Heino vindt plaats in 2023 (met een mogelijke uitloop naar 2024). De oplevering is in 2023 en mogelijk in 2024. De planning voor realisatie van de maatregelen in Mariënheem en Haarle wordt nog opgesteld.

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen, werken in dit project samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de leefbaarheid en doorstroming in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Meer informatie

Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijhmen-nijverdal@rws.nl.

Met vriendelijke groet,

Fred Tank
 

In dit project werken samen:

                                      

         

 

Cookie-instellingen