Effecten omliggend wegennet

Er is in dit project ook gekeken naar de verkeerskundige effecten van de uitgewerkte maatregelen op het omliggend wegennet van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Diverse erfontsluitingen op de N35 worden door de maatregelen opgeheven. Verkeer van en naar deze erven moet dan via nieuwe parallelwegen of via nieuwe of bestaande kruispunten van en naar de N35. Daarnaast zal er in de toekomst over sommige bestaande parallelwegen meer verkeer rijden, omdat het verkeer via de nieuwe kruispunten moet omrijden van en naar de N35.

Aanpak en doel onderzoek naar effecten onderliggend wegennet
Er is in de Notitie Effecten Onderliggend Wegennet een inschatting gemaakt van de hoeveelheid verkeer die via bestaande en nieuwe infrastructuur gaat rijden en wat de totale verkeersintensiteit wordt op deze routes. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om een inschatting te maken of de wegen het verkeer nog aankunnen en voor berekeningen over lucht en geluid. Daarnaast is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid een inschatting gemaakt of menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. Voor beide inschattingen is gebruik gemaakt van het CROW handboek. Hierin staan de landelijke normen met betrekking tot wegontwerp en verkeersmanagement.

Beoordeling verkeerseffecten
We hebben per deeltraject de nieuwe verkeerssituatie bepaald. Hierbij is de te verwachten nieuwe verkeersintensiteit (als gevolg van de maatregelen op de N35) op een weg, vergeleken met de ingeschatte capaciteit van die weg. Daarnaast is er ook een inschatting gemaakt of de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers nog steeds toelaatbaar is. De meeste wegen in het beoordeelde gebied zijn zogenaamde erftoegangswegen die bedoeld zijn om erven toegankelijk te maken. Door deze erftoegangswegen moeten verkeersdeelnemers op de N35 op elkaar wachten bij het in- en uitrijden van percelen.

Conclusies

  • De totale verkeersbelasting van alle onderzochte wegen valt ruim binnen de acceptabele intensiteit.
  • De nieuwe verkeersintensiteit laat de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers toe of er is al een vrijliggend fietspad aanwezig. Nieuwe fietspaden blijken niet nodig.

U kunt de uitgebreide conclusie en de effecten per deeltraject nalezen in de notitie Effecten Onderliggend Wegennet.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.