(hectometer 21.5 - 27.0)

Voor Mariënheem is tijdens het bestuurlijk overleg van 13 juli 2021 een pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld, waaronder een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen van Mariënheem.

Maatregelen

De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg naar de N35 worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het onderliggend wegennet worden onderzocht en mogelijke overlast zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald.

Eerdere besluitvorming

Eerder is besloten om de voorgenomen aanleg van bajonetkruispunten ten westen en oosten van Mariënheem niet door te laten gaan. Dit besluit is een gevolg van de afspraken die op het Bestuurlijke Overleg MIRT eind 2020 zijn gemaakt tussen het Rijk en de provincie Overijssel om een MIRT-verkenning te starten naar de verbetering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De bestuurders spraken af dat onderzoek gedaan moest worden naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid bij Mariënheem op korte termijn te verbeteren. Bovenstaande maatregelen zijn het resultaat van dat onderzoek.

Uitwerking van de maatregelen en de planning vindt nu plaats. Zodra daarover meer bekend is zal dat worden gedaan via de nieuwsbrief en deze website.

Cookie-instellingen