Nieuwsbrief mei 2020

11-05-2020 1945 keer bekeken

HET WERK GAAT DOOR

Het zijn bijzondere en ingrijpende tijden. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) raakt ons allen en heeft impact op onze omstandigheden thuis en op ons werk.  Voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat geldt dat die in principe doorgaan. De wegen in Nederland, en daarmee ook de N35, behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk gaat dus zo veel mogelijk door.

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de voortgang van ons project. We blikken terug op de recente inloopavond in Raalte en beantwoorden de veel gestelde vragen.

Fred Tank, Omgevingsmanager N35 Wijthmen-Nijverdal

TERUGBLIK INLOOPMOMENT IN RAALTE

Eind januari heetten we velen van u welkom op de inloopavond van ons project in het gemeentehuis van Raalte. Het projectteam ontmoette vele omwonenden en geïnteresseerden, beantwoordde vragen en gaf toelichting op de kaarten met de maatregelen.

Omgevingsmanager Fred Tank: ‘Het is altijd weer ontzettend fijn om te zien dat er zoveel  belangstelling is voor het project op de N35. De opkomst bij de inloopavond was dan ook hoog. En dat geeft maar weer aan hoe betrokken de omgeving is en dat is ontzettend mooi om te zien. Als projectteam hebben we vragen van aanwezigen beantwoordt. Ook gaven we toelichting bij de kaarten met daarop het ontwerp van de maatregelen. Op die manier konden we samen met de aanwezigen in detail ingaan op de maatregelen per deeltraject. Een aantal vragen kwam vaak terug. Op veel van de  gestelde vragen zijn de antwoorden terug te vinden op onze website.

De kaarten die op de inloopavond te zien waren zijn te bekijken op de website van het project. Ook kunt u daar andere informatie per deeltraject nog eens nalezen

Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

VEEL GESTELDE VRAGEN

De antwoorden op de meest voorkomende vragen hebben we hieronder voor u op een rij gezet.
Heeft u nog vragen? U kunt ze altijd stellen. Stuur een e-mail naar n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

Marsroute N35 

Hoe verhoudt het verkeersveiligheidsproject zich tot de mogelijke toekomstige verbreding van de rijksweg N35 in het kader van de Marsroute N35?
De Marsroute N35 is de naam die de provincie Overijssel geeft aan de ambitie die de regio heeft voor de rijksweg N35. Die ambitie houdt in: de ombouw van de N35 naar een autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen, 2x2 rijstroken en 100 km/u.  Op deze manier wil de regio de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid op en rond de N35 verbeteren. Over de Marsroute N35 is nog geen besluit genomen. Daarmee is er voorlopig nog geen sprake van realisatie.  Meer lezen over de Marsroute N35 kan op de website van de provincie Overijssel.

De werkzaamheden in het kader van het huidige project N35 Wijthmen-Nijverdal verbeteren de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Doelstelling is dit binnen een aantal jaren te realiseren.

Knooppunt Raalte

Wat is de relatie met het project N35 Wijthmen-Nijverdal?
Knooppunt Raalte staat ook wel bekend als kruispunt Bos. Op dit knooppunt sluit de N348 vanuit Deventer aan op de N35. De provincie Overijssel werkt samen met Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Raalte aan het project knooppunt Raalte. Het doel van de aanpassingen aan knooppunt Raalte is een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming, waarbij er een integrale oplossing komt voor auto-, trein-, landbouw- en fietsverkeer. De oplossing gaat uit van een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en de N35.
Met de realisatie van knooppunt Raalte wordt de verkeersveiligheid op een klein deel van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeterd.

Knooppunt Raalte houdt rekening met een mogelijke toekomstige verbreding van de N35 zoals de provincie die heeft verwoord in de Marsroute N35. Meer informatie vindt u op de site van de provincie


PLANNING

In de vorige nieuwsbrief meldde omgevingsmanager Fred Tank al dat de voorbereiding van het project als gevolg van de stikstofuitspraak (PAS) meer tijd vergt. Hoeveel meer tijd precies, is nog niet duidelijk. We proberen medio dit jaar meer duidelijkheid te hebben. Onze belofte u te informeren zodra daarin iets verandert, blijft natuurlijk staan. De vorige nieuwsbrief is te vinden op de website van het project

 

Cookie-instellingen