Kavelruil

Kavelruil levert een bijdrage aan de doelstelling van het project: een grotere verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar namelijk aan één kant van de weg te liggen. Dit betekent minder oversteekbewegingen door landbouwverkeer. Daarnaast biedt kavelruil de mogelijkheid tot het beschikbaar komen van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen. Voor de agrarische ondernemers zelf, draagt een goede verkaveling bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.
 
LTO Salland heeft samen met de gemeente Raalte het initiatief genomen voor een kavelruilproject langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Na overleg tussen gemeenten, provincie, LTO en Rijkswaterstaat, heeft de gemeente Raalte een Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van het kavelruilproject. De gemeente heeft een kavelruilcommissie in het leven geroepen, die het kavelruilproject uitvoert met ondersteuning van een projectleider en kavelruilcoördinator.
Dit project is ondertussen afgerond.
 

Cookie-instellingen