Nijverdal (hectometer 29.6 - 32.5)

Op dit traject rijdt landbouwverkeer op de N35. Dit is onveilig en hindert ook de doorstroming. Ook zijn er diverse in- en uitritten van woningen, bedrijven en boswegen die rechtstreeks op de N35 uitkomen. De kruising van de N35 met de Klinkenbeltweg is een zeer gevaarlijke. Van deze kruising maakt veel langzaam verkeer gebruik. Dit alles is slecht voor de verkeersveiligheid.

Met de andere overheden is afgesproken dat de gemeente Hellendoorn op dit deeltraject de plannen maakt en uitvoert. Inmiddels zijn de nieuwe parallelwegen aan de noord- en zuidzijde van de N35 en de in- en uitritten opgeheven. De ongelijkvloerse verbinding voor langzaam verkeer is nog in planuitwerking.

Voor meer informatie kunt u op de website van de gemeente Hellendoorn terecht.

Cookie-instellingen