Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Tijdens het bestuurlijk overleg van 13 juli 2021 is besloten om in Haarle bij het kruispunt Stationsweg/N35 een circulair viaduct te plaatsen, in combinatie met een rechts in/rechts uit-aansluiting. Bij deze aansluiting kan de automobilist vanaf de N35 alleen rechts uitvoegen naar de Stationsweg of vanaf de Stationsweg rechts invoegen op de N35. Via het viaduct kan de N35 worden overgestoken. Dit is verkeersveiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt Stationsweg/N35 is. 
Een circulair viaduct is duurzaam en kan na gebruik worden gedemonteerd en verkocht of hergebruikt worden. Ook de bouwmaterialen van de landhoofden kunnen worden hergebruikt. Er is gekozen voor een viaduct rekening houdend met mogelijke verdere aanpassingen aan de N35 in de toekomst.

Eerdere participatie

Tijdens het participatietraject kwam Plaatselijk Belang Haarle met het idee om het kruispunt Stationsweg te beveiligen met verkeerslichten en om het kruispunt Tunnelweg/N35 om te vormen tot een bajonetkruispunt. In 2017 gaven de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Raalte, Hellendoorn en Dalfsen de opdracht om de plannen uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid.

Onderzoek

Uit onderzoek bleek dat deze plannen -met name door de snel toenemende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar. De oplossing voor kruispunt Stationsweg, een kruispunt met verkeerslichten voldoet niet, omdat dit deel van de weg al druk is en in de toekomst nog drukker wordt, blijkt uit de  berekeningen. De verkeersmodellen laten zien dat de verkeerslichten op de Stationsweg in de praktijk dan zo lang op rood zullen staan, dat mensen zelf manieren gaan zoeken om over te steken of sluipwegen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet wenselijk. De oplossing met een bajonetkruispunt voor kruispunt Tunnelweg/N35  is minder veilig  dan de bestaande inrichting met verkeerslichten. Dit geldt vooral voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Ook dit kruispunt zal de toename van het verkeer niet aankunnen.

Alternatieve oplossingen

Op verzoek van de bestuurders zijn ook een aantal alternatieve oplossingen bekeken zoals een kruispunt met meer opstelstroken en een ongelijkvloerse aansluiting. Deze alternatieven hebben echter nadelen. Ze zijn te duur en moeilijk in te passen zonder bestaande bebouwing te raken. Ook ze lossen het oorspronkelijke probleem niet op.

Breder onderzoek

Op 3 oktober 2018 besloten de bestuurders om de kruispunten in Haarle niet aan te passen. De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn startten een breder onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. (Dit onderzoek maakt geen deel meer uit van het project N35 Wijthmen-Nijverdal.)

Op 21 november 2018 is het onderzoek en dit besluit gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn: ‘ We gaan samen met Plaatselijk Belang Haarle bekijken wat wel mogelijk is om de fietsoversteek veiliger te maken en wat we kunnen doen bij Tunnelweg en Stationsweg. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft daarover ook een motie aangenomen. Ik ben content met het nieuwe initiatief dat we samen met de provincie gaan oppakken buiten het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek gaat over een oplossing die wél bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming voor de N35 tussen Nijverdal en de grens met de gemeente Raalte.’

Onderzoeksresultaten 

Arcadis voerde de onderzoeken naar de verkeerseffecten van verschillende varianten voor de kruispunten N35/Stationsweg en N35/Tunnelweg uit. In onderstaande documenten vindt u meer informatie hierover:

  • Wat is er gebeurd.
    In dit document leest u een toelichting op het proces sinds het BBG besluit van december 2017 en de beknopte resultaten van de onderzoeken van Arcadis.
  • Uitgebreide onderzoeksresultaten Arcadis.
    In dit onderzoeksrapport vindt u de uitgebreide resultaten van de onderzoeken die Arcadis heeft gedaan voor de verschillende varianten voor de kruispunten in Haarle.
  • Rapportage verkeersafwikkelingen van Goudappel Coffing.
    Bureau Goudappel Coffeng heeft een aantal extra berekeningen gedaan om de impact van de verkeersintensiteit op verschillende varianten van de kruispunten in Haarle te meten.

 

Cookie-instellingen