Waarom dit project?

De N35 heeft de functie van een belangrijke verbinding tussen Regio Zwolle en Twente maar de weg heeft een karakter dat daar niet bij past. Hierdoor zijn er knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan die door de toename van het verkeer in de toekomst alleen maar groter worden.

Met name de volgende onveilige situaties leiden tot de noodzaak tot het nemen van maatregelen:

  • De in- en uitritten van woningen, bedrijven en landbouwpercelen die direct op de weg uitkomen, zitten vaak op niet herkenbare locaties en veroorzaken zo gevaarlijke situaties. Dit geldt ook voor sommige wegaansluitingen.
  • Bomen staan te dicht op de weg.
  • Weggebruikers gebruiken de berm om van de hoofdrijbaan naar de parallelweg (of andersom) te komen.
  • Er is geen duidelijke rijbaanscheiding aanwezig.
  • Door het drukke en snelle verkeer is het voor voetgangers en fietsers lastig en gevaarlijk om de weg over te steken.
  • Op sommige plaatsen is er landbouwverkeer.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over de geschiedenis van het project en relevante documenten vindt u hier:

Cookie-instellingen