De maatregelen

De projectgroepleden onderzochten samen met de omwonenden hoe de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal veiliger kan worden gemaakt.

Op het hele traject worden algemene maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op een aantal wegvakken zijn er daarnaast ook specifieke oplossingen. 


Algemene maatregelen

•    Paaltjes in de berm langs de N35 voorkomen het gevaarlijk doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg. 
•    In het midden van de weg zijn reflectoren geplaatst, die de scheiding van de rijbanen duidelijk maken.
•    Bomen die te dicht bij de weg staan worden gekapt.
•    Een aantal oversteekplaatsen van recreatieve routes worden naar veiligere plekken verplaatst. 

Een aantal algemene maatregelen is in de afgelopen jaren al gerealiseerd.


Specifieke maatregelen

Heino-Noord, Heino-Raalte
Op de deeltrajecten Heino-Noord en Heino-Raalte zijn specifieke maatregelen gepland.
•    We leggen nieuwe stukken parallelweg aan.
•    Er komen nieuwe (bajonet-) kruispunten.
•    In- en uitritten van woningen, bedrijven en percelen die nu gevaarlijke situaties opleveren, worden opgeheven. Dit geldt ook voor sommige wegaansluitingen.

Hieronder de links naar de deeltrajecten waar het om gaat. 
Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)
Heino - Raalte (hectometer 15.5 – 18.5) 

Marienheem-West, Marienheem-Oost
De maatregelen zoals ze tot op heden bedacht waren in deeltrajecten Marienheem west en Mariënheem oost vallen af. Hier stond oorspronkelijk de aanleg van twee bajonetkruispunten gepland. Uit onderzoek naar de effecten op verkeersveiligheid, de leefbaarheid (oversteekbaarheid, barrièrewerking) en de  bereikbaarheid blijkt dat de kosten niet te verantwoorden zijn, ondanks het relatief hoge aantal weggebruikers.

Bovendien wordt in de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal onderzoek gedaan naar een rondweg van de N35 bij Mariënheem. Omdat de bajonetkruispunten hier niet doorgaan maar de wens er wel is om op korte termijn ook in Mariënheem de verkeersveiligheid te verbeteren, worden de komende maanden kleinschalige en tijdelijke maatregelen onderzocht, om de verkeersveiligheid hier op de korte termijn toch te verbeteren. 

Andere knelpunten

Met het vervallen van de maatregelen in Mariënheem komt budget vrij. Rijkswaterstaat onderzoekt de komende maanden samen met de regio of dit geld  zinvol kan worden besteed aan andere maatregelen die bij kunnen dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Onderdeel hiervan zijn de veiligheidsknelpunten bij Haarle.

Wettelijke procedures

Voor de maatregelen volgen we de wettelijke procedures. Daarna worden ze gefaseerd uitgevoerd. Voor alle maatregelen is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.
Meer lezen over wettelijke procedures

Andere maatregelen tussen Wijthmen en Nijverdal

  • De provincie Overijssel pakt de uitwerking van het kruispunt Bos/Knooppunt Raalte op in een apart project.
  • In deeltraject Nijverdal heeft de gemeente Hellendoorn parallelwegen aangelegd en werkt zij aan de oplossing van een ongelijkvloerse kruising.


 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.