Naar een veiligere N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

 

De N35 heeft de functie van een belangrijke verbinding tussen Regio Zwolle en Twente maar de weg heeft een karakter dat daar niet bij past. Hierdoor zijn er knelpunten in de verkeersveiligheid ontstaan, die door de toename van het verkeer in de toekomst alleen maar groter worden. Bijvoorbeeld:

  • De in- en uitritten van woningen, bedrijven en landbouwpercelen die direct op de weg uitkomen veroorzaken gevaarlijke situaties. Dit is ook het geval bij sommige wegaansluitingen.
  • Bomen staan te dicht op de weg.
  • Men rijdt via de berm van de hoofdrijbaan naar de parallelweg of andersom.
  • Er is geen duidelijke rijbaanscheiding aanwezig.
  • Door de drukte op de weg en de snelheid van het verkeer, is het lastig en gevaarlijk om de weg over te steken. 

Planning bajonetkruispunten Heino Noord Heino Raalte

24-11-2022

Bestemmingsplan en de Zienswijzennota zijn door de gemeenteraad vastgsteld
 

15-12-2022  tot en met 26-12-2023

 Ter inzage legging besluiten

 

2024

Realisatie

 

 


Daarom werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Hierbij is er aandacht voor de leefbaarheid in de omgeving en de doorstroming op de weg. Wilt u meer weten over ‘het waarom’ van het project? Klik hier 

Door gedegen onderzoek en veelvuldig overleg met de omgeving, is inmiddels duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om de verkeersveiligheid op de korte termijn te verbeteren. Lees meer over de maatregelen binnen het project.
Wilt u liever een overzicht van de maatregelen op een bepaald stuk binnen het project? Klik hieronder op de juiste wegvak.
•    Heino Noord
•    Heino-Raalte
•    Raalte
•    Mariënheem
•    Haarle
•    Nijverdal

Onder het tabje ‘Project’ vindt u meer informatie over de aanleiding van het project, de maatregelen maar bijvoorbeeld ook de wettelijke procedures, en de effecten op het omliggend wegennet

Andere maatregelen N35

Tussen Zwolle en Wijthmen is de weg verbreed en in Nijverdal ligt de N35 in een tunnel. Tussen Nijverdal en Wierden wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken. Meer informatie over de tunnel in Nijverdal en het project N35 Nijverdal-Wierden staat op www.rijkswaterstaat.nl/n35.

De provincie Overijssel pakt de uitwerking van het kruispunt Bos/Knooppunt Raalte op in een apart project.

In deeltraject Nijverdal heeft de gemeente Hellendoorn parallelwegen aangelegd en werkt zij aan de oplossing van een ongelijkvloerse kruising.

De verkeersveiligheidsmaatregelen die nu genomen worden, zorgen voor een verbetering van de veiligheid op de korte termijn. Begin april 2022 hebben het Rijk en de provincie der startbeslissing voor de MIRT verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal ondertekend. De ondertekening betekent dat het ministerie en regionale partners op zoek gaan naar oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid voor de N35.

Cookie-instellingen