Naar een veiligere N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Hierbij is aandacht voor de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving.

De N35 heeft de functie van een belangrijke verbinding tussen Regio Zwolle en Twente maar de weg heeft een karakter dat daar niet bij past. Hierdoor zijn er knelpunten in de verkeersveiligheid die  door de toename van het verkeer in de toekomst alleen maar groter worden. De in- en uitritten van woningen, bedrijven en landbouwpercelen die direct op de  weg uitkomen en ook van sommige wegaansluitingen veroorzaken gevaarlijke situaties. Bomen  staan te dicht op de weg. Men rijdt van de hoofdrijbaan naar de parallelweg via de berm.  Er is geen duidelijke rijbaanscheiding aanwezig. Door de drukte en de snelheid van het verkeer is het lastig en gevaarlijk om de weg over te steken. 

Planning

2019:

Nieuw ontwerp Mariënheem Oost gereed

 

 

Doorlopen bestemmingsprocedures gepland voor najaar is vertraagd

 

2020:

Gefaseerde uitvoering

 

2021:

Gefaseerde uitvoering

 

2022:

Gefaseerde uitvoering

 
 

 

 

Veel overleg met de omgeving en nader onderzoek heeft er toe geleid dat op dit moment duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren. We heffen een aantal in- en uitritten op en daarom leggen nieuwe stukken parallelweg aan in combinatie met vier nieuwe (bajonet-) kruispunten aan. Hierdoor wordt een gebundelde veilige oversteek plaats gecreëerd.  Algemene maatregelen op het hele traject zijn: het plaatsen van paaltjes langs de weg, het verwijderen en herplanten van bomen, plaatsen van reflectoren in het midden van de weg. Hiervoor is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Een aantal maatregelen is al gerealiseerd en voor de andere worden de procedures nu doorlopen zodat de uitvoering gefaseerd tot 2022 uitgevoerd kan worden.  

Andere maatregelen op de N35
Tussen Zwolle en Wijthmen is de weg verbreed en in Nijverdal ligt de N35 in een tunnel. Tussen Nijverdal en Wierden wordt de weg verbreed naar 2x2 rijstroken. Meer informatie over deze projecten staat op www.rijkswaterstaat.nl/n35.

De maatregelen die nu genomen worden zorgen voor een verbetering van de veiligheid op de korte termijn. Het is de wens van de provincie de hele N35 te verbreden naar de Marsroute N35:  een 2 baansweg met 2 rijstroken,  ongelijkvloerse kruisingen en een snelheid van 100 km/uur. Voor de Marsroute zijn er nu nog geen afspraken. 

Cookie-instellingen