Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Er is besloten om de hieronder beschreven maatregelen in Mariënheem west af te laten vallen. Hier stond oorspronkelijk de aanleg van een bajonetkruispunt gepland. Uit onderzoek naar de effecten op verkeersveiligheid, de leefbaarheid (oversteekbaarheid, barrièrewerking) en de bereikbaarheid blijkt, dat de kosten niet te verantwoorden zijn, ondanks het relatief hoge aantal weggebruikers. Bovendien wordt in de verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal onderzoek gedaan naar een rondweg van de N35 bij Mariënheem.

Omdat deze bajonetkruispunten niet doorgaan maar de wens er wel is om op korte termijn ook in Mariënheem de verkeersveiligheid te verbeteren, worden kleinschalige en tijdelijke maatregelen onderzocht om de verkeersveiligheid hier op de korte termijn toch te verbeteren. Zodra hier meer over bekend is, komt dit op deze pagina te staan. 

Oorspronkelijke (afgevallen) plannen

Plaatselijk Belang Mariënheem is zeer actief geweest en heeft bijgedragen aan de oplossing met het bajonetkruispunt. Ook kwam tijdens de bijeenkomsten aan de orde dat men de snelheid op het nieuwe kruispunt graag verlaagd zag. De vraag werd ook gesteld of er veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers konden komen. Een ander punt dat ingebracht, was aandacht voor automobilisten die op de parallelweg de basisschool naderen. Door de aanleg van een bajonetkruispunt met parallelweg is een veilige aansluiting op de N35 ontstaan en kunnen een aantal in- en uitritten worden opgeheven.

De (afgevallen) maatregelen:

  • De aanleg van een bajonetkruispunt net buiten de bebouwde kom, inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers.
  • De aanleg van een parallelweg en stukken fietspad aan de noordzijde.
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten.
  • De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 wordt opgeheven. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg op te rijden.
  • Bij het nieuwe kruispunt gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur.

 

Geheel ontwerp downloaden

 

Cookie-instellingen