Meepraten over maatregelen

Omwonenden aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal hebben sinds 2016 op verschillende momenten meegepraat over de uitwerking van de maatregelen op dit traject. De laatste meepraatbijeenkomst voor de maatregel in Mariënheem oost was in november 2018. De opmerkingen van belanghebbenden zijn opgehaald en worden zo mogelijk verwerkt in het ontwerp.  Hiermee is de periode van meedenken over de maatregelen afgerond.

Terugblik
Mei 2016 – Tijdens twee informatiemarkten voor de omgeving hebben  we de plannen voor verschillende deeltrajecten gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we contact gelegd met mensen die wilden meepraten over de maatregelen.

Juni en september 2016 – We hebben meepraatbijeenkomsten en keukentafelgesprekken georganiseerd over de maatregelen op deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte, Mariënheem west, Mariënheem oost en Haarle. De maatregelen uit de Bestuursovereenkomst van 2014 waren het vertrekpunt voor deze bijeenkomsten. Aanpassen van de maatregelen was –binnen randvoorwaarden- mogelijk. Zo mochten nieuwe maatregelen  niet meer kosten dan het bedrag dat voor de geplande maatregel was berekend. Verder moesten nieuwe ideeën minstens hetzelfde effect hebben op de verkeersveiligheid als de beschreven geplande maatregelen.  De meeste maatregelen zijn op basis van opgehaalde informatie tijdens deze bijeenkomsten gewijzigd of helemaal vervangen door een alternatief.

December 2016 Besluit bestuurders om 12 maatregelen uit te werken tot voorlopig ontwerp.

Voorjaar 2017 – We hebben voor de belanghebbenden op elk deeltraject een bijeenkomst georganiseerd met een toelichting op het besluit van de bestuurders  en de uitwerking van de maatregelen voor dat deeltraject. 

Najaar 2017 – De maatregelen waren inmiddels uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Deze ontwerpen zijn besproken met de belanghebbenden. We hebben hiervoor bijeenkomsten voor elk deeltraject georganiseerd en zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd met direct aanwonenden. Op basis van deze input zijn de voorlopig ontwerpen verder verfijnd. In november hebben we bijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden te laten weten wat er met hun wensen gedaan is.  

December 2017Bestuurders hebben besloten welke maatregelen uitgevoerd worden. De ontwerpen voor maatregelen in Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west zijn toen vastgesteld. Op de deeltrajecten Haarle en Mariënheem oost waren nieuwe voorstellen gedaan door de plaatselijk belangen. Bestuurders besloten eind 2017 dat deze verder uitgewerkt moesten worden.

Eerste helft 2018 – De maatregelen voor deeltraject Haarle zijn na onderzoek naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid afgevallen. Het idee van Plaatselijk Belang Mariënheem voor een bajonetkruispunt net buiten de oostelijke komgrens van Mariënheem is uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

November 2018 – het ontwerp voor deeltraject Mariënheem oost is besproken met de omgeving in keukentafelgesprekken en een bijeenkomst. De wensen van de omgeving zijn opgehaald en worden zo mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Belanghebbenden hebben eind 2018 een persoonlijke reactie op hun wensen gekregen.

Hoe verder?
We zijn bezig met het voorbereiden van de bestemmingsplanprocedures en vergunningaanvraag. Meer informatie vindt u op de pagina Wettelijke procedures.

Cookie-instellingen