Kavelruil

Kavelruil levert een bijdrage aan de doelstelling van het project: een grotere verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar namelijk aan één kant van de weg te liggen. Dit betekent minder oversteekbewegingen door landbouwverkeer. Daarnaast biedt kavelruil de mogelijkheid tot het vrijspelen van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen. Voor de agrarische ondernemers zelf draagt een goede verkaveling bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.
 
LTO Salland heeft samen met gemeente Raalte het initiatief genomen voor een kavelruilproject langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Na overleg tussen gemeenten, provincie, LTO en Rijkswaterstaat heeft gemeente Raalte Europese subsidie gekregen voor het uitvoeren van het kavelruilproject. De gemeente stelt een kavelruilcommissie in die het project uitvoert met ondersteuning van een projectleider en kavelruilcoördinator.
 
Inventarisatie gestart
Het projectgebied voor de kavelruil loopt langs de N35 vanaf de Sallandse Heuvelrug tot net voorbij het Overijssels Kanaal, met aan beide zijden een strook van ca. 1 km. De kavelruilcommissie is gestart met de eerste inventarisatie van wensen en ruilmogelijkheden. Grondeigenaren met minimaal 3 ha grond binnen het projectgebied zijn met een brief uitgenodigd om deel te nemen. Heeft u ook grond binnen het projectgebied en heeft u interesse in kavelruil? Stuur dan een e-mail naar de kavelruilcommissie via info@pratensis.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek kavelruilcoördinator Cor Bosch en een vragenlijst om uw situatie alvast in kaart te brengen.
 

Cookie-instellingen