De maatregelen

Aanleiding
De verkeersveiligheid op dit traject van de N35 is een belangrijk aandachtspunt:

 • De vele in- en uitritten die direct op de weg uitkomen veroorzaken gevaarlijke situaties: op veel niet duidelijk herkenbare locaties kan onverwacht verkeer oversteken.
 • Bomen staan vlak langs de weg.
 • Verkeer rijdt via de berm naar de parallelweg wat behalve illegaal ook onveilig is.
 • Er is landbouwverkeer op de rijbaan op sommige trajecten.
 • De scheiding tussen de rijbanen is soms lastig te zien.

Oplossingen
Op het hele traject worden algemene maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op een aantal trajecten zijn er daarnaast ook specifieke oplossingen. Veel overleg en onderzoek heeft tot aanpassing van de oorspronkelijke plannen geleid. Maatregelen in deeltraject Haarle worden verder onderzocht en vallen buiten dit project. De provincie pakt de uitwerking van het kruispunt Bos/Knooppunt Raalte verder op. In deeltraject Dalfsen zijn er alleen de algemene maatregelen en in Nijverdal werkt de gemeente Hellendoorn  de oplossing van een ongelijkvloerse kruising verder uit.

Algemene maatregelen

 • Paaltjes aan beide kanten van de weg of een heg maken het gevaarlijk doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg niet meer mogelijk. Gedeeltelijk is dit al gebeurd.
 • Reflectoren die de scheiding van de rijbanen duidelijk maakt zijn in het midden van de weg geplaatst.
 • Bomen die te dicht bij de weg staan worden gekapt.
 • Een aantal oversteekplaatsen van recreatieve routes wordt naar veiligere plekken verplaatst. 

Specifieke maatregelen op de deeltrajecten Heino Noord, Heino Raalte, Mariënheem West en Mariënheem Oost:

 • We leggen nieuwe stukken parallelweg aan.
 • Er komen nieuwe  (bajonet-) kruispunten.
 • In- en uitritten van woningen, bedrijven en percelen die nu gevaarlijke situaties veroorzaken omdat ze rechtstreeks op de weg aansluiten worden opgegeven en men kan in de toekomst gebruik maken van de nieuwe stuken parallelweg.
 • Landbouwverkeer, fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst op de bajonet kruispunten in 2 keer de weg over te steken.
   

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel: “Ik spreek namens alle bestuurders als ik zeg dat we blij zijn dat we gezamenlijk tot dit maatregelenpakket zijn gekomen. Hiermee kunnen we op korte termijn de verkeersveiligheid op de N35 verbeteren.” Bij het besluit is rekening gehouden met de wensen van de omgeving alsook de noodzaak om snel de verkeersveiligheid te verbeteren. De gekozen maatregelen leveren op korte termijn een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Met het aanpassen van de kruispunten en de parallelwegen kunnen we snel resultaat boeken’.

Maatregelen per deeltraject
De grotere maatregelen zijn per deeltraject van de weg op een rij gezet. Het gaat om de volgende deeltrajecten:

Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)
Heino - Raalte (hectometer 15.5 – 18.5)
Raalte (hectometer 18.5 – 21.5)
Mariënheem west (hectometer 21.5 – 24.0)
Mariënheem oost (hectometer 24.0 – 27.0)
Haarle (hectometer 27.0 – 29.6)
Nijverdal (hectometer 29.6 – 32.5)

Cookie-instellingen