Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Plaatselijk Belang Mariënheem is zeer actief geweest en heeft bijgedragen aan de oplossing met het bajonetkruispunt. Ook kwam tijdens de bijeenkomsten aan de orde dat men de snelheid op het nieuwe kruispunt graag verlaagd zag. De vraag werd ook gesteld of er veilige oversteekmogelijkheden voor fietsers konden komen. Een ander punt dat ingebracht was aandacht voor automobilisten die op de parallelweg de basisschool naderen. Door de aanleg van een bajonetkruispunt met parallelweg is een veilige aansluiting op de N35 ontstaan en kunnen een aantal in- en uitritten worden opgeheven.

De maatregelen:

  • De aanleg van een bajonetkruispunt net buiten de bebouwde kom, inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers.
  • De aanleg van een parallelweg en stukken fietspad aan de noordzijde.
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten.
  • De aansluiting van de Schoonhetenseweg op de N35 wordt opgeheven. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg op te rijden.
  • Bij het nieuwe kruispunt gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur.

Linda Kwakkel, verkeersadviseur RWS over Mariënheem West en  Mariënheem Oost: bij een aantal punten steken veel mensen over. De kruispunten liggen aan het begin en aan het eind van de bebouwing. Je ziet het dorp al voor je liggen. Het is logisch om op deze punten de snelheid te verlagen zodat het verkeer al 50 km rijdt voordat ze Mariënheem binnen rijden”.

Geheel ontwerp downloaden

 

Cookie-instellingen