Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Voor dit deel van de N35 is Plaatselijk Belang Mariënheem zeer actief betrokken geweest bij het opstellen van de plannen. De oplossing met het bajonetkruispunt is aangedragen door hen. Andere aangedragen wensen zijn: ervoor zorgen dat men niet via de berm de parallelweg op kan rijden om de file te omzeilen, alle gronden goed bereikbaar via de parallelwegen, bestaande wandelroute van de Keizerveldweg naar de Kroepeweg behouden en een snelheidsverlaging op het nieuwe bajonetkruispunt. Door de aanleg van een bajonetkruispunt en parallelweg kunnen een aantal in- en uitritten worden en de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 worden opgeheven.

De maatregelen

  • De aanleg van een bajonetkruispunt net buiten de bebouwde kom, inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers
  • De aanleg van een parallelweg aan de noordzijde
  • Het opheffen van een aantal in- en uitritten
  • De aansluiting van de Keizerveldweg op de N35 wordt opgeheven. Het blijft mogelijk om via de Keizerveldweg de parallelweg op te rijden.
  • Bij het nieuwe kruispunt gaat de snelheid van 80 naar 50 km per uur

De gemeente Raalte onderzoekt de mogelijkheden van een aansluiting van het bedrijventerrein Het Fiester op de N35.

Geheel ontwerp downloaden

Cookie-instellingen