Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)

Tijdens de participatiebijeenkomsten bleek een aantal nadelen aan het oorspronkelijke plan: aantasting van het beschermde landgoed en natuurgebied, het grote areaal aan grond dat verworven moet worden en de hoge aanlegkosten. Op basis daarvan is er  een maatregel ontwikkeld waardoor een aantal in- en uitritten is gebundeld tot een veilige aansluiting: een bajonetkruispunt in combinatie met een (korte) parallelweg aan de noord oostzijde van de N35. De aansluiting ter plaatse van het restaurant Bij de buurvrouw (voorheen Peter Pan) wordt opgeheven en in plaats daarvan kan men gebruik maken van het kruispunt dat direct ten noorden van het restaurant is gepland.      

Maatregelen

  • Aanleg  (bajonet) kruispunt ter hoogte van het restaurant Bij de buurvrouw (voorheen Peter Pan), inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers
  • Nieuwe, korte oostelijke parallelweg
  • Het opheffen van een aantal in-uitritten. Voor een aantal in- en uitritten in het zuiden wordt nog onderzocht hoe precies. 

 

Geheel ontwerp downloaden


 

Cookie-instellingen