Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Tijdens het participatietraject kwam Plaatselijk Belang Haarle met het idee om het kruispunt Stationsweg te beveiligen met verkeerslichten en om het kruispunt Tunnelweg/N35 om te vormen tot een bajonetkruispunt. In 2017 gaven de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Raalte, Hellendoorn en Dalfsen de opdracht om de plannen  uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid.

Uit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toenemende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar. De oplossing voor kruispunt Stationsweg, een kruispunt met verkeerslichten, niet gaat voldoen omdat dit deel van de weg al druk is en in de toekomst nog drukker wordt, blijkt uit de  berekeningen. De verkeersmodellen laten zien dat de verkeerslichten op de Stationsweg in de praktijk dan zo lang op rood zullen staan, dat mensen zelf manieren gaan zoeken om over te steken of sluipwegen gaan zoeken. Dat is natuurlijk niet wenselijk. De oplossing met een bajonetkruispunt voor kruispunt Tunnelweg/N35  is minder veilig  dan de bestaande inrichting met verkeerslichten. Dit geldt vooral voor fietsverkeer en lokaal verkeer. Ook dit kruispunt zal de toename van het verkeer niet aankunnen.

Op verzoek van de bestuurders zijn  ook een aantal alternatieve oplossingen bekeken  zoals een kruispunt met meer opstelstroken of een ongelijkvloerse aansluiting. Deze alternatieven hebben echter allemaal nadelen. Ze zijn te duur, zijn moeilijk in te passen zonder bestaande bebouwing te raken of ze lossen het oorspronkelijke probleem niet op.

Op 3 oktober 2018 hebben de bestuurders hebben de bestuurders besloten om de kruispunten in Haarle niet aan te passen.  De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn starten een breder onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Dit onderzoek maakt geen deel meer uit van het project N35 Wijthmen-Nijverdal.

Op 21 november 2018 is het onderzoek en dit besluit gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Wethouder Jelle Beintema van de gemeente Hellendoorn: ‘ We gaan samen met Plaatselijk Belang Haarle bekijken wat wel mogelijk is om de fietsoversteek veiliger te maken en wat we kunnen doen bij Tunnelweg en Stationsweg. De gemeenteraad van Hellendoorn heeft daarover ook een motie aangenomen. Ik ben content met het nieuwe initiatief dat we samen met de provincie gaan oppakken buiten het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Het onderzoek gaat over een oplossing die wél bijdraagt aan zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming voor de N35 tussen Nijverdal en de grens met de gemeente Raalte.’

Onderzoeksresultaten Arcadis

Arcadis heeft de onderzoeken naar de verkeerseffecten van verschillende varianten voor de kruispunten N35/Stationsweg en N35/Tunnelweg uitgevoerd. In onderstaande documenten vindt u meer informatie hierover:

  • Wat is er gebeurd
    In dit document leest u een toelichting op het proces sinds het BBG besluit van december 2017 en de beknopte resultaten van de onderzoeken van Arcadis.
  • Uitgebreide onderzoeksresultaten Arcadis
    In dit onderzoeksrapport vindt u de uitgebreide resultaten van de onderzoeken die Arcadis heeft gedaan voor de verschillende varianten voor de kruispunten in Haarle.
  • Rapportage verkeersafwikkelingen van Goudappel Coffing
    Bureau Goudappel Coffeng heeft een aantal extra berekeningen gedaan om de impact van de verkeersintensiteit op verschillende varianten van de kruispunten in Haarle te meten.

 

Cookie-instellingen