Naar een veiligere N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

Het project N35 Wijthmen-Nijverdal
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen met een aantal maatregelen de veiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Dit is nodig omdat er te veel gevaarlijke situaties op dit deel van de N35 zijn, bijvoorbeeld erfaansluitingen direct op de N35 en onveilige kruispunten. Naar de grootste knelpunten is onderzoek gedaan. Op basis van dat onderzoek hebben de bestuurders van de gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat besloten om een aantal maatregelen uit te voeren die binnen het beschikbare budget van 15 miljoen euro passen. Voorwaarde is wel dat de maatregelen een vlotte doorstroming van het verkeer niet belemmeren. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Planning

2018:

- Start uitvoering algemene veiligheidsmaatregelen (aanbrengen glasbolreflectoren en plaatsen bermpaaltjes).
- Nadere uitwerking ontwerpen Mariënheem oost, direct belanghebbenden worden betrokken.
- Doorlopen bestemmingsplan-procedures en grondaankoop maatregelen.

 
2019:
Doorlopen bestemmingsplanprocedures en grondaankoop maatregelen.
 

2020:

Uitvoering maatregelen (gefaseerd).

  

2021:

Uitvoering maatregelen (gefaseerd).

  
2022:
Uitvoering maatregelen (gefaseerd).
 
 

 

Andere projecten op de N35
Op de N35 spelen nog twee andere projecten, en wel tussen Zwolle en Wijthmen en tussen Nijverdal en Wierden. Daar is sprake van een wegverbreding naar 2x2 rijstroken. Het project N35 Zwolle-Wijthmen is volop in uitvoering. Meer informatie over deze projecten leest u op www.rijkswaterstaat.nl/n35.