Raalte (hectometer 18.5 - 21.5)

Geplande maatregelen deeltraject Raalte (hectometer 18.5-21.5)   -  status: mei 2016

Huidige situatie
Op dit deeltraject doet zich een groot aantal verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsproblemen voor, met een relatief hoog aantal ernstige ongevallen. De oversteekbaarheid is een groot knelpunt. Bovendien gaat de parallelweg bij hectometerpaal 18,7 aan de zuidwestzijde over in een fietspad en moet het landbouwverkeer vanaf de Knapenveldsweg (hm 18,2) tot kruispunt Bos (ook bekend als Knooppunt Raalte;  hm 19,3) over de N35.

Oorspronkelijke maatregelen
Voor de verkeersveiligheid zijn de volgende aanpassingen noodzakelijk:

  • verbetering van de verkeerslichten;
  • uitbreiding van de capaciteit van de weg en van het aantal opstelstroken;
  • de aanleg van een parallelvoorziening aan de zuidwestzijde (hm 18,2 – 19,3) voor het landbouwverkeer;
  • aanpassing van kruispunt Bos voor de afwikkeling van langzaam verkeer.

Op dit traject is een aantal kleinere veiligheidsmaatregelen al uitgevoerd:

  • aanleg van een rijbaanscheiding nabij het tankstation/ kruispunt Bos (hm 19,1);
  • een filewaarschuwingssysteem nabij kruispunt Bos;
  • een filewaarschuwingssysteem nabij Veldhoen.

Eerst uitwerking plan provincie

De provincie en de gemeente Raalte zouden graag een ongelijkvloerse oplossing voor weg en spoor zien. De financiering van zo’n oplossing past echter niet binnen het huidige projectbudget. Daarom verkent de provincie, los van het project N35 Wijthmen-Nijverdal, de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse oplossing bij kruispunt Bos. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente Raalte. Op de website van de provincie leest u meer hierover.

Gaat het plan van de provincie niet door, dan wordt teruggegaan naar de genoemde maatregelen voor aanpassing van het kruispunt Bos uit dit project N35 Wijthmen-Nijverdal: een gelijkvloerse aanpassing van het kruispunt en de aanleg van een parallelvoorziening.