Nieuws

 • Rijkswaterstaat plaatst glasbolreflectoren op N35

  27-06-2018

  Rijkswaterstaat plaatst gedurende twee nachten glasbolreflectoren op een deel van de N35. De glasbolreflectoren komen in het midden van de weg om zo de rijbaanscheiding duidelijker te maken. Met deze maatregel zal de veiligheid op de N35 verbeteren. Om het werk veilig uit te kunnen voeren is het nodig om de weg af te sluiten.

  Om de glasbollen te plaatsen wordt met een rijdende machine om de 25 meter een gat in het wegdek gefreesd en daarin wordt een glasbolreflector geplaatst. De aannemer zal daarnaast ook onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zoals het maaien van de berm of verlichting vervangen daar waar het nodig is.

  Afsluitingen

  • Woensdag 27 juni 20:00 tot en met donderdag 28 juni 05:00 uur is de N35 bij Raalte tussen de N348 richting Deventer en de N348 richting Ommen afgesloten.
  • Vrijdag 29 juni 20.00 tot en met zaterdag 30 juni 09.00 uur is de N35 tussen Raalte (kruispunt Almelosestraat, industrieterrein De Zegge) en Nijverdal (kruispunt met de N347) afgesloten. De Salland-Twentetunnel is in de richting van Zwolle afgesloten. 

  Omleidingsroute woensdag 27 juni – donderdag 28 juni
  Doorgaand verkeer rijdt via industrieterrein De Zegge en de N348.

  Omleidingsroute vrijdag 29 juni – zaterdag 30 juni

  • Verkeer vanuit Hengelo richting Raalte/Zwolle rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit Almelo richting Raalte/Zwolle rijdt via de N36/Ommen (route U41).
  • Verkeer vanuit Zwolle richting Almelo/Hengelo rijdt via de A28, A50 en A1.
  • Verkeer vanuit Raalte richting Almelo rijdt via de N348, N48 en N36 (route U40).
  • Verkeer vanuit Nijverdal richting Raalte rijdt via de N347, Ommen, N348 (route E).

  Bezoekers van restaurant De Sallandse Berg kunnen via de Salland-Twentetunnel richting Almelo rijden.

  Gezamenlijke aanpak
  Het aanbrengen van glasbolreflectoren is de eerste veiligheidsmaatregel van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. In dit project werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 • Plaatsen glasbolreflectoren van 22 juni 21.00 uur tot 23 juni 07.00 uur tussen Wijthmen en Raalte

  18-06-2018

  Rijkswaterstaat sluit in de nacht van vrijdag 22 juni 21.00 uur tot zaterdag 23 juni 07.00 uur de N35 af tussen de kruising  Oldeneelallee/Zalnéweg met de N35 in Zwolle tot aan kruispunt Bos bij Raalte. Rijkswaterstaat brengt glasbolreflectoren aan vanaf de Koelmanstraat bij Wijthmen tot kruispunt Bos bij Raalte. In dezelfde nacht zijn kleine onderhoudswerkzaamheden gepland, zoals het maaien van gras en repareren van verlichting. Dit kan plaatselijk geluidsoverlast veroorzaken. 

  Weekendafsluiting verbreding N35 tussen Zwolle en Wijthmen
  De werkzaamheden zijn gecombineerd met de weekendafsluiting voor de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Indien het werk tussen Zwolle en Wijthmen vanwege slecht weer worden uitgesteld, dan vinden de werkzaamheden voor de glasbolreflectoren ook later plaats. 
  Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt via de lokale media, de website en met borden langs de weg.

  Omleidingsroutes en bestemmingsverkeer
  Doorgaand verkeer wordt omgeleid; de omleidingsroutes staan aangegeven op gele borden langs de weg. Bestemmingsverkeer en hulpdiensten kunnen er natuurlijk wel door. Omwonenden en bedrijven ontvangen een brief van de aannemer met informatie over de bereikbaarheid van hun perceel.

  Rijbaanscheiding
  Rijkswaterstaat brengt glasbolreflectoren aan in het midden van de weg om zo de rijbaanscheiding duidelijker te maken. Dit is een belangrijke veiligheidsmaatregel en onderdeel van het project N35 Wijthmen-Nijverdal. Voor het aanbrengen van de glasbolreflectoren worden gaatjes in het asfalt gefreesd waar de glasbolreflectoren in komen te liggen.

   

   

 • Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal

  20-12-2017

  Bestuurders kiezen 6 maatregelen voor uitvoering en 3 voor nadere uitwerking

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Vandaag hebben de bestuurders gezamenlijk besloten dat zes maatregelen worden uitgevoerd. Drie maatregelen worden aangepast en deze worden eerst tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Na het doorlopen van de bestemmingsplanherzieningen en andere procedures gaan de eerste maatregelen naar verwachting in 2019 in uitvoering. Een aantal maatregelen waarvoor geen procedure is benodigd gaan in 2018 in uitvoering.

  Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel: “Ik spreek namens alle bestuurders als ik zeg dat we blij zijn dat we gezamenlijk tot dit maatregelenpakket zijn gekomen. Hiermee kunnen we op korte termijn de verkeersveiligheid op de N35 verbeteren.” Bij het besluit is rekening gehouden met de wensen van de omgeving alsook de noodzaak om snel de verkeersveiligheid te verbeteren. De gekozen maatregelen leveren op korte termijn een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een aantal lokale initiatieven wordt verder uitgewerkt en later mogelijk uitgevoerd.

  Algemene maatregelen
  De bestuurders hebben besloten een aantal maatregelen over de hele lengte van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal uit te voeren. Het gaat om het aanbrengen van reflectoren in het midden van de weg; het blokkeren van doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg; het verplaatsen van de oversteekplaatsen van recreatieve routes naar veiligere plekken en het verwijderen van bomen dicht bij de weg.

  Maatregelen Mariënheem
  Op deeltraject Mariënheem west worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komt een parallelweg. Ook komt hier de gewenste bajonetkruising. Gemeente Raalte is bereid om een voorstel te doen naar de gemeenteraad om 500.000 Euro te investeren en 250.000 Euro garant te staan. In Mariënheem west wordt de Schoonhetenseweg bij de N35 afgesloten.

  Op deeltraject Mariënheem oost wordt de parallelweg met een aansluiting op een bajonetkruising nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit is ook de wens van het dorp.

  Maatregelen Haarle
  Op deeltraject Haarle worden de lokale plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp:

  • de aanpassing van kruispunt Stationsweg/N35 tot een kruispunt met verkeerslicht en
  • de aanpassing van kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.

  Gemeente Hellendoorn is bereid om garant te staan voor 2 miljoen Euro maar de gemeenteraad moet hiervoor nog goedkeuring verlenen.

  Maatregelen Heino
  Op de deeltrajecten Heino noord en Heino-Raalte worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komen parallelwegen met aansluitingen op bajonetkruisingen.

  Kleine maatregelen parallelwegen
  Bij de inrichting van parallelwegen worden kleine maatregelen genomen om overlast als gevolg van sluipverkeer te verminderen. Rijkswaterstaat zal na oplevering van de werkzaamheden de situatie op de parallelwegen in de gaten houden en waar nodig aanvullende maatregelen nemen. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is om het eventuele extra verkeer als gevolg van de aanpassingen aan de N35 op te vangen.

  Procedures en vervolgtraject
  Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering. De start van de uitvoering van de algemene maatregelen is in 2018. De overige maatregelen zullen vanaf 2019 worden uitgevoerd. 

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

   

 • Aankondiging bijeenkomsten terugkoppeling verfijning voorlopige ontwerpen

  14-11-2017

  In de laatste week van september en eerste week van oktober hebben we de voorlopige ontwerpen met belanghebbenden besproken. Deze maatregelen zijn ontworpen om de verkeersveiligheid te verhogen voor de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Op basis van de reacties van belanghebbenden heeft ingenieursbureau Arcadis de voorlopige ontwerpen verder verfijnd. 

  Uit de bijeenkomsten kwam het signaal dat er behoefte is om de aangepaste ontwerpen in te zien voordat deze ter besluitvorming voorgelegd worden aan de bestuurders van Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen.

  We organiseren een aantal bijeenkomsten zodat we aan deze wens kunnen voldoen:
  • Deeltraject Haarle
  20 november van 19.00 tot 20.30 uur
  Locatie: Sportorant, Veldkampsweide 1, Haarle
  • Deeltraject Mariënheem oost 
  23 november van 18.30 tot 20.00 uur
  Locatie: De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
  • Deeltraject Mariënheem west
  23 november van 20.30 tot 22.00 uur
  Locatie: De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
  • Deeltraject Heino-Raalte
  27 november van 18.30 tot 20.00 uur 
  Locatie: Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino
  • Deeltraject Heino noord
  27 november van 20.30 uur 22.00)
  Locatie: Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino

  Er is op deze avonden geen vast programma. U kunt dus binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er zijn medewerkers van de projectorganisatie en van Arcadis aanwezig om u een toelichting te geven bij de ontwerptekeningen en de verfijningen die zijn gedaan n.a.v. de meepraatbijeenkomsten. U ziet de ontwerpen zoals deze eind december aan de bestuurders worden voorgelegd, deze worden tussentijds niet meer aangepast. We horen graag uw reactie op de voorlopige ontwerpen zodat we deze ook kunnen meegeven aan de bestuurders.

  De ontwerptekeningen staan aan het einde van deze week op de deeltrajectpagina's van deze website.

 • Van schetstekening naar voorlopig ontwerp

  31-08-2017

  In de zomer is ingenieursbureau Arcadis gestart met het uitwerken van de schetsontwerpen van de maatregelen tot een voorlopig ontwerp. Eind december worden deze voorgelegd aan de bestuurders zodat zij kunnen besluiten welke maatregelen uitgevoerd worden. Niek Meijerink, projectmanager van Arcadis vertelt hoe dat ontwerpproces in zijn werk gaat.  

  Er komt namelijk nogal wat bij kijken. “We gaan eerst alle wensen, eisen en randvoorwaarden die eerder zijn opgehaald bekijken. We zoeken vervolgens naar de best mogelijke oplossing die ook zoveel mogelijk bijdraagt aan de verkeersveiligheid en verwerken dat in een eerste versie van een voorlopig ontwerp. Deze eerste versie wordt vervolgens voorgelegd aan de belanghebbenden die kunnen reageren op de ontwerpen.”

  Onderzoeken
  De wensen vanuit de omgeving zijn heel belangrijk, het ingenieursbureau moet met nog meer zaken rekening houden. Niek vertelt: “We kijken ook welke gevolgen het ontwerp op de omgeving heeft. Ligt er een sloot waar straks een parallelweg moet komen? Dan moet er een nieuwe plek voor de sloot komen. Datzelfde geldt voor het effect op diersoorten, planten en bomen. We doen nu allerlei onderzoeken, zodat we een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van een ontwerp en het effect op de verkeersveiligheid.”  

  De wensen van de omgeving en de uitkomsten van de onderzoeken worden afgewogen en waar mogelijk verwerkt in een tweede versie van het voorlopig ontwerp dat eind december voorgelegd wordt aan de bestuurders. Een flinke uitdaging. En wat Niek daar zo leuk aan vindt? “We werken met een groot team aan dit project, zowel ontwerpers als onderzoekers. Er dan voor kunnen zorgen dat de maatregelen die we uitwerken een bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid en ook gedragen worden door de mensen die er uiteindelijk gebruik van maken. Ja, het is echt een leuk project om te doen!”

   

 • 11 september start milieukundig onderzoek

  31-08-2017

  Vanaf 11 september nemen onderzoekers bodemmonsters af op de plekken waar de maatregelen gepland staan. Dit onderzoek duurt ongeveer vijf weken. Doel van het onderzoek is om de milieukundige kwaliteit van de bodem te meten. Onderzoekers boren met een handmatige boor een gat van maximaal één meter diep. Zij nemen monsters van de grond mee om te analyseren.

  Dit milieukundige onderzoek wordt nu gedaan omdat het informatie geeft over de kosten en haalbaarheid van de maatregelen. Bovendien is het nodig om vergunningen aan te kunnen vragen. In de komende maanden zullen vaker onderzoekers in het gebied te zien zijn.

   

 • 12 september 2017 informatiemarkt N35 Wijthmen-Nijverdal in Raalte

  31-08-2017

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Met verschillende maatregelen worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Op 12 september 2017 organiseren de partners gezamenlijk een informatiemarkt om geïnteresseerden bij te praten over de uit te werken plannen.

  Informatiemarkt
  De informatiemarkt over het project N35 Wijthmen-Nijverdal is op 12 september 2017 tussen 18.00 en 21.00 uur in de Foyer van het Hoftheater in Raalte. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten geven uitleg over de verschillende maatregelen, zoals het aanleggen van parallelwegen, opheffen van erfaansluitingen op de N35 en de aanpassing van kruispunten. Er is geen vast programma, geïnteresseerden kunnen de hele avond binnenlopen.

  Uitwerking tot voorlopig ontwerp
  Dit najaar worden de schetsontwerpen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Direct belanghebbenden worden betrokken bij deze uitwerking. In december 2017 besluiten bestuurders welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. De uitvoering van de maatregelen start in 2018.

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 • Uitwerking extra alternatief Mariënheem oost vervalt

  13-07-2017

  Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal

   

  Persbericht

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Met verschillende maatregelen, die dit najaar worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. Bij Mariënheem oost zou een uitwerking plaatsvinden voor een extra alternatief met een nieuw kruispunt ter hoogte van de komgrens. Vanwege de verwachte hoge aanlegkosten hebben de bestuurders  besloten om deze niet uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Het andere alternatief voor Mariënheem oost en het extra alternatief met een nieuw kruispunt bij Mariënheem west worden wel uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

  Mariënheem oost
  Voor het oplossen van de belangrijkste knelpunten is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Voor Mariënheem oost is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via een bestaand kruispunt aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte zou een extra alternatief worden uitgewerkt waarbij de parallelweg aansluit op de N35 via een nieuw aan te leggen kruispunt net buiten de kom van Mariënheem. Dit extra alternatief is duurder. Het is Plaatselijk Belang Mariënheem en de gemeente Raalte niet gelukt om extra geld te organiseren voor de aanleg van het extra alternatief in Mariënheem oost. Daarom hebben de bestuurders besloten om deze uitwerking te laten vervallen.

  Mariënheem west
  Voor Mariënheem west is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via het bestaande kruispunt van de Hooilandweg aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte wordt een extra alternatief uitgewerkt waarbij de parallelweg via een nieuw kruispunt aansluit op de N35. Voor de uitvoering van dit alternatief moet extra geld worden georganiseerd. De uitwerking van dit extra alternatief gaat door: Rijkswaterstaat brengt de extra kosten en het effect op de verkeerveiligheid en de doorstroming van dit extra alternatief in beeld. Als de resultaten gunstig zijn, zal wethouder Wagenmans van gemeente Raalte, zich sterk maken voor het vrijmaken van extra middelen en hiervoor een verzoek neerleggen bij de gemeenteraad.

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

   

 • Flora- en faunaonderzoek langs N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

  01-05-2017

  Persbericht

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Rijkswaterstaat doet komende weken flora- en faunaonderzoek langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De bomen langs de weg en de parallelwegen worden onderzocht op de aanwezigheid van broednesten en eekhoorns. ’s Avonds en ‘s nachts wordt gekeken naar de aanwezigheid van vleermuizen en hun vliegroutes. Het flora- en faunonderzoek is een van de voorbereidende onderzoeken die nodig zijn om de omgeving in kaart te brengen. Ze zijn onderdeel van de planuitwerking voor het voorlopig ontwerp.

  Onderzoek in uitvoering
  Onderzoekers bekijken aan beide kanten van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal vanaf de berm, parallelweg of fietspad met verrekijkers de bomen op zoek naar broednesten en eekhoorns. Ze hebben veiligheidskleding aan en zijn goed zichtbaar. Het onderzoek vindt in mei plaats, omdat dit het moment is dat vogels broeden.

  Het onderzoek naar vleermuizen vindt plaats vanaf mei tot en met het najaar gedurende de avond en nacht. In deze periode worden de vliegroutes, de kraamplekken en de overwinteringsplekken in kaart gebracht. Onderzoekers dragen veiligheidskleding en gebruiken zo nodig zaklampen.

  Uitwerking varianten naar voorlopig ontwerp
  Rijkswaterstaat werkt de voorgestelde varianten verder in detail uit. Hiervoor zijn diverse voorbereidende onderzoeken nodig, zoals het in kaart brengen van kabels en leidingen, grondonderzoek en het flora- en fauna onderzoek. Binnenkort selecteert Rijkswaterstaat een ingenieursbureau dat later dit jaar een voorlopig ontwerp oplevert. Belanghebbenden worden naar verwachting in de tweede helft van dit jaar bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp betrokken.

  Doorlooptijd wettelijke procedures
  Voordat de veiligheidsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden, doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Denk aan het wijzigen van bestemmingsplannen en het nemen van verkeersbesluiten. Op een aantal procedures kunnen zienswijzen, bezwaar en beroep worden ingediend. Zodra dit gaat spelen, informeren we hierover. Om op tijd de procedure te starten is het noodzakelijk om daarvoor alle noodzakelijke onderzoeken uit te voeren. Daarom start Rijkswaterstaat in deze fase met de onderzoeken.

 • Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen

  03-02-2017

  Persbericht

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Maatregelen verkeersveiligheid N35 Wijthmen-Nijverdal geselecteerd voor uitwerking

  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren.
  Met verschillende maatregelen worden de belangrijkste knelpunten aangepakt. De maatregelen zijn verdeeld over een aantal deeltrajecten waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd en belanghebbenden hun ideeën hebben ingebracht. Dit heeft geleid tot aanpassing van de maatregelen. In de komende maanden worden ze uitgewerkt en dan wordt duidelijk welke maatregelen daadwerkelijk in uitvoering gaan.
  Daarnaast is subsidie aangevraagd om kavelruil in te zetten met als doel het aantal oversteekbewegingen te verminderen en daarmee de verkeersveiligheid op de N35 te verbeteren.

  In meepraatbijeenkomsten hebben de belanghebbenden per deeltraject hun ervaring over verkeersonveilige situaties en mogelijke oplossingen hiervan gedeeld. Randvoorwaarde bij deze bijeenkomsten was dat de oplossingen passen binnen het totaalbudget van 15 miljoen euro, de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming niet verminderen. Alle reacties en ideeën zijn beoordeeld. Dit heeft geleid tot aanpassing van de maatregelen of tot volledig nieuwe maatregelen.

  Maatregelen aangepast
  Er is goed geluisterd op de meepraatbijeenkomsten. Voor de meeste knelpunten is de oorspronkelijke maatregel gewijzigd of helemaal vervangen door een andere maatregel. De bestuurders hebben in december besloten om voor elk knelpunt één maatregel uit te werken.
  Uitzondering hierop zijn de deeltrajecten ten oosten en ten westen van Mariënheem. Vanwege de complexe situatie rond Mariënheem worden daar voor elk knelpunt twee maatregelen uitgewerkt.
  Op basis van deze nadere uitwerking wordt duidelijk of er voldoende budget is om alle maatregelen uit te voeren. De laagst geprioriteerde maatregelen kunnen mogelijk afvallen.
  Voor de maatregel bij knooppunt Raalte (Kruispunt Bos), een ongelijkvloerse kruising, hebben de provincie Overijssel en de gemeente Raalte een ontwerp gemaakt. Over de verdere uitwerking hiervan is overleg tussen provincie, gemeente Raalte en het Rijk. De maatregel bij Nijverdal werkt de gemeente Hellendoorn zelf uit.

  Kavelruil biedt kansen
  Er is subsidie aangevraagd om kavelruil in te zetten met als doel het aantal oversteekbewegingen te verminderen. De kavelruil wordt pas opgestart als zeker is dat de subsidie wordt verleend. Medio 2017 wordt hierover een besluit verwacht.
  Kavelruil draagt bij aan het realiseren van de projectdoelstelling: het vergroten van de verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen erf- en veldkavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te liggen. Dit leidt tot een vermindering van het aantal oversteekbewegingen door landbouwverkeer.

  Hoe nu verder?
  De komende maanden worden opnieuw bijeenkomsten per deeltraject georganiseerd. De belanghebbenden ontvangen daar informatie over de (nieuwe) maatregelen en over wat er met hun inbreng is gedaan. Tijdens de verdere uitwerking van de maatregelen blijven de partijen in gesprek met de deelnemers van de bijeenkomsten. Na het doorlopen van de benodigde procedures gaan de eerste maatregelen in 2018 in uitvoering.

  Gezamenlijke aanpak
  Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

  Andere N35-projecten
  Naast dit project bestaan er nog twee andere projecten op delen van de N35.
  Met een wegverbreding naar 2x2 rijstroken en viaduct met op- en afritten bij de Kroesenallee, verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming op de N35 Zwolle - Wijthmen. Dit jaar gaat de uitvoering van start.
  Ook tussen Nijverdal en Wierden wordt de N35 een autoweg met gescheiden rijbanen en 2x2 rijstroken. Dit project verkeert in de planstudiefase.