Kavelruil

Kavelruil kan een bijdrage leveren aan de doelstelling van het project: een grotere verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen erf- en veldkavels van dezelfde eigenaar namelijk aan één kant van de weg te liggen. Dit betekent minder oversteekbewegingen door landbouwverkeer. Daarnaast biedt kavelruil de mogelijkheid tot het vrijspelen van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen.

Voor het begeleiden van het proces van kavelruil is binnen het project geen budget beschikbaar; daarom is hiervoor subsidie aangevraagd. De kavelruil wordt pas opgestart als zeker is dat de subsidie wordt verleend. In het eerste kwartaal van 2017 wordt hierover een besluit verwacht.