Kavelruil

Kavelruil levert een bijdrage aan de doelstelling van het project: een grotere verkeersveiligheid op de N35. Door kavelruil komen huis- en veldkavels van dezelfde eigenaar namelijk aan één kant van de weg te liggen. Dit betekent minder oversteekbewegingen door landbouwverkeer. Daarnaast biedt kavelruil de mogelijkheid tot het vrijspelen van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen. Voor de agrarische ondernemers zelf draagt een goede verkaveling bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

LTO Salland heeft het initiatief genomen voor een kavelruilproject langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Na overleg tussen gemeenten, provincie, LTO en Rijkswaterstaat heeft gemeente Raalte subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het kavelruilproject. De gemeente stelt een kavelruilcommissie in die het project uitvoert met ondersteuning van een projectleider en kavelruilcoördinator. Het project zal begin 2018 starten.