Wettelijke procedures

Om de veiligheidsmaatregelen uit te kunnen voeren, is het nodig dat wettelijke procedures, zoals bestemmingsplanwijziging en verkeersbesluiten, worden doorlopen. Het is mogelijk om hierop zienswijzen, bezwaar en beroep in te dienen. Zodra dit gaat spelen, informeren we belanghebbenden hierover.