Waarom dit project?

De verkeersveiligheid op het traject N35 Wijthmen-Nijverdal voldoet niet aan de huidige normen. Op dit traject kunnen de volgende zaken tot ernstige ongevallen en oponthoud leiden:

  • perceelaansluitingen die direct op de N35 uitkomen,
  • landbouwverkeer op de rijbaan,
  • bomen op korte afstand van de weg,
  • het ontbreken van een duidelijke rijbaanscheiding,
  • verkeer dat via de berm van parallelweg naar hoofdrijbaan gaat en omgekeerd.

Daarnaast is de oversteekbaarheid een belangrijk aandachtspunt; er zijn verschillende plaatsen met een gelijkvloerse kruising zonder aanvullende voorzieningen. Daardoor is het erg moeilijk om tijdens de spits de N35 over te steken of op te rijden.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de geschiedenis van het project en relevante documenten vindt u hier: