Waarom dit project?

De verkeersveiligheid op het traject N35 Wijthmen-Nijverdal voldoet niet aan de huidige normen. Op dit traject kunnen de volgende zaken tot ernstige ongevallen en oponthoud leiden:

  • perceelaansluitingen die direct op de N35 uitkomen,
  • landbouwverkeer op de rijbaan,
  • bomen op korte afstand van de weg,
  • het ontbreken van een duidelijke rijbaanscheiding,
  • verkeer dat via de berm van parallelweg naar hoofdrijbaan gaat en omgekeerd.

Daarnaast is de oversteekbaarheid een belangrijk aandachtspunt; er zijn verschillende plaatsen met een gelijkvloerse kruising zonder aanvullende voorzieningen. Daardoor is het erg moeilijk om tijdens de spits de N35 over te steken of op te rijden.