Meepraten over deeltrajecten

Mensen die direct aan de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen op een deeltraject betrokken zijn, hebben we in 2016 uitgenodigd om mee te praten bij de verdere uitwerking van de maatregelen per deeltraject.

Waarover kunnen direct betrokkenen meepraten?
De maatregelen die door de bestuurders zijn gekozen, waren het vertrekpunt voor de bijeenkomsten in 2016. Aanpassingen van de maatregelen moesten wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo mogen ze niet meer kosten dan het bedrag dat voor de geplande maatregel is berekend. Verder moeten nieuwe ideeën minstens hetzelfde effect hebben op de verkeersveiligheid als de beschreven geplande maatregelen.

Vervolg in 2017
De meeste maatregelen zijn op basis van opgehaalde informatie gewijzigd of helemaal vervangen door een ander alternatief. De geselecteerde maatregelen worden sinds de zomer van 2017 door een ingenieursbureau uitgewerkt tot voorlopige ontwerpen. We bespreken deze voorlopige ontwerpen in het najaar met de directbetrokkenen. Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina van het betreffende deeltraject.