Nijverdal (hectometer 29.6 - 32.5)

Geplande maatregelen deeltraject Nijverdal (hectometer 29.6-32.5)   -   status: mei 2016


Huidige situatie
Op dit traject rijdt landbouwverkeer op de N35 (vanaf de kruising met de Oude Deventerweg). Dit hindert de doorstroming aanzienlijk. Ook zijn er diverse perceelaansluitingen (onder andere van het bedrijf Rendac) en boswegen die rechtstreeks op de N35 uitkomen. De kruising van de N35 met de Klinkenbeltweg is een zeer gevaarlijke oversteek. Van deze kruising maakt veel langzaam verkeer gebruik. Dit alles is slecht voor de verkeersveiligheid.

Voorlopige maatregel
Voor het deeltraject Nijverdal is de volgende voorlopige maatregel gepland:

Aan de noord- en zuidzijde van de N35 komt een parallelvoorziening, de noordzijde krijgt vanaf de Rendac richting Nijverdal een fietspad (over bestaand voetpad). Bij restaurant de Sallandse Berg komt voor langzaam verkeer een ongelijkvloerse kruising over de N35. Diverse oversteekplaatsen verdwijnen en worden verlegd naar de Paarse Poort of de kruising N35/ Molenweg/Tunnelweg (waar een verkeerslicht is).

Effecten van de maatregel
De aanpassingen zorgen voor een grote verbetering van de verkeersveiligheid. Dit komt vooral door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer, een parallelvoorziening voor landbouwverkeer en het opheffen van de perceelaansluiting van Rendac.
De nieuwe parallelvoorziening en het opheffen van aansluitingen op de N35 zorgen voor veel minder sluipverkeer en opstoppingen.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Nijverdal van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, worden uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Dit kan binnen een aantal randvoorwaarden. De gemeente Hellendoorn neemt met de belanghebbenden contact op om over de verdere uitwerking te praten.