Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Deeltraject Mariënheem west (hectometer 21.5-24.0)   -   status: november 2017

Aankondiging bijeenkomst 23 november: terugkoppeling voorlopig ontwerp
Op 23 november 2017 organiseren we een bijeenkomst voor de belanghebbenden in deeltraject Mariënheem west. Op deze  bijeenkomst kunt u de voorlopige ontwerpen voor de maatregelen op dit deeltraject bekijken. Medewerkers van het project en Arcadis geven een toelichting bij de ontwerpen en u kunt hierop reageren. De pdfbestanden van de voorlopige ontwerpen staan onderaan deze pagina.

Wanneer? 23 november van 20.30 tot 22.00 uur
Waar? De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
Meer informatie

Lees het verslag van de bijeenkomst met belanghebbenden van deeltraject Mariënheem west van 26 september.

Maatregelen
Voor het traject Mariënheem west zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde met een aansluiting op de N35 via de Hooilandweg. Daarnaast wordt op verzoek van de gemeente Raalte nog een alternatief uitgewerkt: een parallelweg ten noorden van de N35 die aansluit op de N35 via een kruispunt net buiten de komgrens van Mariënheem.

Aansluiten parallelweg op Hooilandweg

Op dit traject zijn de meerdere percelen die een rechtstreekse doorsteek hebben naar de N35. Het is veiliger om deze percelen via een parallelweg te ontsluiten. Deze parallelweg kan aansluiten op de Hooilandweg. Het autoverkeer op de parallelweg kan de N35 dan bereiken via het VRI geregelde kruispunt van de Hooilandweg met de N35. De fietsers kunnen hier doorsteken via de route van het bestaande fietspad dat parallel loopt aan de N35. In de richting van Mariënheem loopt de parallelweg dan tot de over te steken watergang. Hierna gaat deze over in een fietspad welke aansluit op de aansluiting van woning nr15 aan de Nijverdalseweg. Vanaf hier wordt een versmald profiel van de parallelweg aangelegd waarmee de bewoners ontsloten kunnen worden via het parkeerterrein van de sporthal. Er is voorgesteld om de nieuwe parallelweg buitenom de bestaande sloot te leggen. Zo kan de huidige waterhuishouding in tact blijven en de buitenste rij bomen behouden blijven.

Aansluiten parallelweg op nieuw kruispunt

Deze uitwerking van de maatregel verschilt in de aansluiting op de N35. De parallelweg wordt dan niet ontsloten via de Hooiveldweg maar via een nieuw te bouwen aansluiting op de N35 die vlak voor de komgrens is gesitueerd. Omdat de ontsluiting niet meer via de Hooiveldweg gaat, wordt de parallelweg dan ingekort tot aan de woning op Nijverdalseweg 1. Aan de zijde van Mariënheem loopt de parallelweg tot aan het perceel behorende bij Nijverdalseweg 15 en 17.

Aan beide zijden gaat de parallelweg dan over in een fietspad zodat er een doorgaand fietspad ontstaat van Mariënheem richting Raalte en visa versa. Er is in het ontwerp voorgesteld om het fietspad aan te sluiten op het parkeerterrein van het sportpark. Het alternatief, het fietspad door laten lopen tot aan de kruising in Mariënheem, gaat ten koste van een aantal bomen en is duurder.

Voor het kruispunt is een bajonetoplossing voorgesteld.

  • Maatregel Schoonhetenseweg

Veel verkeer dat de drukke kruispunten wil vermijden maakt gebruik van de Schoonhetenseweg. Het betreft een directe aansluiting op de N35 die niet gewenst is. Om dit te voorkomen zijn er twee alternatieven voor deze maatregel uitgewerkt:

  • Afsluiting Schoonhetenseweg bij de N35.
  • Afsluiting bij de spoorwegovergang waarbij wordt gekeken naar een volledige afsluiting, of alleen een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer.

Voor de afsluiting op de N35 wordt voorgesteld de verbinding tussen de parallelweg en de N35 te verwijderen. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg te bereiken. De N35 wordt eveneens aangepast door de aanwezige linksaffer voor de afslag richting de Schoonhetenseweg aan te passen tot een verhoogde middengeleider zodat duidelijk is dat de aansluiting wordt opgeheven en de extra strook asfalt niet gebruikt kan worden voor oneigenlijk gebruik.
De werkzaamheden voor de tweede variant betreffen het aanbrengen van bebording dat de weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aan de overweg zelf moet dan de bestaande slagbomeninstallatie aangepast worden zodat deze geschikt wordt voor enkel voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt er een fysieke wijziging aangebracht aan de weg zodat het voor voertuigen onmogelijk wordt gemaakt de spoorweg te kruisen.

Voorlopige ontwerpen deeltraject Mariënheem west downloaden

Vast budget beschikbaar

Voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. De laagst geprioriteerde maatregelen kunnen mogelijk afvallen. Klik hier voor meer informatie over de rangschikking van de maatregelen. 

 

Hoe gaat het verder?
Op 20, 23 en 27 november organiseren we bijeenkomsten waarbij belanghebbenden de voorlopige ontwerpen kunnen bekijken en hierop reageren. In december 2017 nemen de bestuurders een besluit over de uitvoering van de maatregelen.