Mariënheem west (hectometer 21.5 - 24.0)

Deeltraject Mariënheem west (hectometer 21.5-24.0)   -   status: december 2017

Op 20 december hebben de bestuurders gezamenlijk besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Lees het persbericht voor een overzicht van alle besluiten op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Op deeltraject Mariënheem west worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komt een parallelweg. Ook komt hier het gewenste bajonetkruispunt. Gemeente Raalte is bereid om een voorstel te doen naar de gemeenteraad om 500.000 Euro te investeren en 250.000 euro garant te staan. In Mariënheem west wordt de Schoonhetenseweg bij de N35 afgesloten. Hieronder staat een toelichting op de maatregelen.

Maatregelen
Voor het traject Mariënheem west worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Aanleg van een parallelweg ten noorden van de N35 die aansluit op de N35 via een kruispunt net buiten de komgrens van Mariënheem.

De parallelweg wordt ontsloten via een nieuw te bouwen aansluiting op de N35 die vlak voor de komgrens is gesitueerd. De parallelweg loopt tot aan de woning op Nijverdalseweg 1. Aan de zijde van Mariënheem loopt de parallelweg tot aan het perceel behorende bij Nijverdalseweg 15 en 17.
Aan beide zijden gaat de parallelweg dan over in een fietspad zodat er een doorgaand fietspad ontstaat van Mariënheem richting Raalte en vice versa. Er is in het ontwerp voorgesteld om het fietspad aan te sluiten op het parkeerterrein van het sportpark.

Het kruispunt wordt als bajonetkruispunt uitgevoerd.

  • Afsluiting Schoonhetenseweg bij de N35.

Veel verkeer dat de drukke kruispunten wil vermijden maakt gebruik van de Schoonhetenseweg. Het betreft een directe aansluiting op de N35 die niet gewenst is.
Voor de afsluiting op de N35 wordt de verbinding tussen de parallelweg en de N35 te verwijderd. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg te bereiken. De N35 wordt eveneens aangepast door de aanwezige linksaffer voor de afslag richting de Schoonhetenseweg aan te passen tot een verhoogde middengeleider zodat duidelijk is dat de aansluiting wordt opgeheven en de extra strook asfalt niet gebruikt kan worden voor oneigenlijk gebruik.

Documenten deeltraject Mariënheem west downloaden

Hoe gaat het verder?
Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering.