Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Geplande maatregelen deeltraject Mariënheem oost (hectometer 24.0 – 27.0)   -   status: mei 2017

Huidige situatie
Op dit deeltraject doen zich ernstige ongevallen voor door perceelaansluitingen direct op de N35 en een gevaarlijke aansluiting van de Keizersveldweg op de N35. Een gevaar is ook het sluipverkeer, wanneer automobilisten die de route willen verkorten, de berm tussen hoofdrijbaan en parallelweg overrijden.

Uit te werken maatregelen
Voor dit deeltraject worden twee alternatieven uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe noordelijke parallelweg die doorloopt over het spoor naar kruispunt Hobert. Hierdoor kan de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 komen te vervallen. (eerste kaartje)
  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een parallelweg ten noorden van de N35. De parallelweg sluit aan op de N35 via een kruispunt net buiten de komgrens van Mariënheem. Op dit kruispunt is een weg naar bedrijventerrein de Fiester aangesloten. De aansluiting Keizersveldweg komt te vervallen. Dit geldt voor gemotoriseerd verkeer ook voor de aansluiting Hellendoornseweg en de De Jongstraat. (tweede kaartje)

Oorspronkelijke maatregelen
Voor het deeltraject Mariënheem oost waren de volgende maatregelen gepland:
De aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 en perceelaansluitingen op de N35 opheffen.
Een nieuwe parallelweg aan de noordzijde van de N35 is onderdeel van de maatregel. Het verkeer rijdt via de Hellendoornseweg of de Hakkershoekweg naar de N35.
De doorsteken tussen hoofdrijbaan en parallelweg blokkeren. (Dit is ook één van de kleinere maatregelen op het hele traject.)

Effecten van de uit te werken maatregelen
Het opheffen van de perceelaansluitingen en de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 zorgt voor een grote verbetering van de verkeersveiligheid op de N35. Er wordt onderzocht wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid van de twee alternatieven. Hierbij zijn de kosten en doorstroming duidelijk randvoorwaarden.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Mariënheem oost van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in juli 2016 een bijeenkomst georganiseerd.

In de maanden erna is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregel op het deeltraject Mariënheem oost is aangepast. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 28 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.