Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Deeltraject Mariënheem oost (hectometer 24.0 – 27.0)   -   status: november 2017

Aankondiging bijeenkomst 23 november: terugkoppeling voorlopig ontwerp
Op 23 november 2017 organiseren we een bijeenkomst voor de belanghebbenden in deeltraject Mariënheem oost. Op deze  bijeenkomst kunt u de voorlopige ontwerpen voor de maatregelen op dit deeltraject bekijken. Medewerkers van het project en Arcadis geven een toelichting bij de ontwerpen en u kunt hierop reageren. De pdfbestanden van de voorlopige ontwerpen staan onderaan deze pagina.

Wanneer? 23 november van 18.30 tot 20.00 uur
Waar? De Schalm, Nijverdalseweg 30, Mariënheem
Meer informatie

Bekijk het verslag van de bijeenkomst met belanghebbenden van deeltraject Mariënheem oost van 25 september.

Maatregel
Voor het traject Mariënheem oost is de volgende maatregel uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die doorloopt over het spoor naar kruispunt Hobert en daar aansluit op de N35. Hierdoor kan de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 komen te vervallen.

Ten oosten van Mariënheem is een groot aantal kleinere aansluitingen op de N35. Een situatie die de verkeersveiligheid niet bevordert.

 

In het voorlopig ontwerp worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

  • Om de verkeersveiligheid te vergroten is het voorstel om de kleinere aansluitingen met elkaar te bundelen naar één kruispunt door de aanleg van een parallelweg. Dit ene kruispunt is de bestaande aansluiting Hobert welke ten zuiden ligt van de spoorwegovergang.
  • De nieuwe parallelweg is in het voorlopig ontwerp buitenom de bestaande sloot te gesitueerd. Zo kan de huidige waterhuishouding in tact blijven en de buitenste rij bomen behouden blijven. Daarnaast ligt een groot gedeelte van de weg hoger dan het maaiveld.
  • Het bestaande fietspad tussen de sloot en de hoofdrijbaan wordt dan verwijderd. Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuw aan te leggen parallelweg.
  • De Keizerveldweg wordt dan eveneens ontsloten via de parallelweg. In de aansluiting met de parallelweg en in het ontwerp van aansluiting Hobert is rekening gehouden met het aanwezige vrachtverkeer.

Voorlopige ontwerpen deeltraject Mariënheem oost downloaden

Uitwerking extra alternatief Mariënheem oost is vervallen

Bij Mariënheem oost zou een uitwerking plaatsvinden voor een extra alternatief met een nieuw kruispunt ter hoogte van de komgrens. Vanwege de verwachte hoge aanlegkosten hebben de bestuurders besloten om deze niet uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Klik hier voor het persbericht.

 

Vast budget beschikbaar
Voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. Klik hier voor meer informatie over de rangschikking van de maatregelen. 

Hoe gaat het verder?
Op 20, 23 en 27 november organiseren we bijeenkomsten waarbij belanghebbenden de voorlopige ontwerpen kunnen bekijken en hierop reageren. In december 2017 nemen de bestuurders een besluit over de uitvoering van de maatregelen.