Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Deeltraject Mariënheem oost (hectometer 24.0 – 27.0)   -   status: november 2018

---

Onderaan deze pagina kunt u het voorlopig ontwerp
van deeltraject Mariënheem oost downloaden.

---

14 november meepraatbijeenkomst ontwerp bajonetkruispunt deeltraject Mariënheem oost
Op 14 november organiseert het project N35 Wijthmen Nijverdal een meepraatbijeenkomst over de uitwerking van het bajonetkruispunt op de N35 ten oosten van Mariënheem. Het voorstel van Plaatselijk Belang Mariënheem is uitgewerkt tot een zogeheten voorlopig ontwerp. Ook zijn de effecten van het aansluiten van bedrijventerrein Het Fiester op het bajonetkruispunt onderzocht. Aansluiten van Het Fiester is verkeerskundig mogelijk gebleken. Tijdens de meepraatavond toont de gemeente Raalte een aantal opties met betrekking tot de aansluiting van Het Fiester op het bajonetkruispunt.
Er geen plenaire presentatie, bezoekers kunnen tussen 17 en 21 uur binnenlopen bij Gemeenschapscentrum De Schalm, Nijverdalseweg 30 te Mariënheem.
Meer informatie over de bijeenkomst.

Maatregel Marienheem oost
Op deeltraject Mariënheem oost wordt de parallelweg met een aansluiting op een bajonetkruispunt nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt een aantal erfaansluitingen weggehaald.

De bestuurders hebben in december 2017 besloten dit plan van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken en in principe uit te voeren. Afgelopen zomer is onderzocht of een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein Het Fiester op deze bajonetaansluiting mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is. Het is ook gebleken dat aansluiting van Het Fiester een positief effect heeft op de verkeersituatie in Mariënheem zelf. Aansluiting van Het Fiester levert wel een extra belasting op het kruispunt bij Mariënheem oost op.

De  bestuurders hebben op 3 oktober afgesproken dat gemeente Raalte bij de uitwerking van deze ontsluitingsweg zoveel mogelijk aansluit op het lopende proces van de uitwerking van het bajonetkruispunt in Mariënheem oost. Op 14 november organiseert het project een meepraatavond voor de inwoners van Mariënheem, daar zal ook gemeente Raalte een toelichting geven op de uitwerking van een aansluiting van het Fiester. Met de inbreng van de omgeving wordt het voorlopige ontwerp verder verfijnd.

Detail voorlopig ontwerp Mariënheem oost:


Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande afbeelding.

Documenten Mariënheem oost downloaden