Mariënheem oost (hectometer 24.0 - 27.0)

Geplande maatregelen deeltraject Mariënheem oost (hectometer 24.0 – 27.0)   -   status: juli 2017

Besluit juli 2017: Uitwerking extra alternatief maatregel Mariënheem oost vervalt

Bij Mariënheem oost zou een uitwerking plaatsvinden voor een extra alternatief met een nieuw kruispunt ter hoogte van de komgrens. Vanwege de verwachte hoge aanlegkosten hebben de bestuurders  besloten om deze niet uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Het andere alternatief voor Mariënheem oost en het extra alternatief met een nieuw kruispunt bij Mariënheem west worden wel uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Voor het oplossen van de belangrijkste knelpunten is een budget van 15 miljoen euro beschikbaar. Voor Mariënheem oost is een alternatief ontwikkeld met een parallelweg die via een bestaand kruispunt aansluit op de N35. Op verzoek van de gemeente Raalte zou een extra alternatief worden uitgewerkt waarbij de parallelweg aansluit op de N35 via een nieuw aan te leggen kruispunt net buiten de kom van Mariënheem. Dit extra alternatief is duurder. Het is Plaatselijk Belang Mariënheem en de gemeente Raalte niet gelukt om extra geld te organiseren voor de aanleg van het extra alternatief in Mariënheem oost. Daarom hebben de bestuurders besloten om deze uitwerking te laten vervallen. Klik hier voor het persbericht.

 

Huidige situatie
Op dit deeltraject doen zich ernstige ongevallen voor door perceelaansluitingen direct op de N35 en een gevaarlijke aansluiting van de Keizersveldweg op de N35. Een gevaar is ook het sluipverkeer, wanneer automobilisten die de route willen verkorten, de berm tussen hoofdrijbaan en parallelweg overrijden.

Uit te werken maatregelen
Voor dit deeltraject wordt een alternatief uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe noordelijke parallelweg die doorloopt over het spoor naar kruispunt Hobert. Hierdoor kan de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 komen te vervallen.

Oorspronkelijke maatregelen
Voor het deeltraject Mariënheem oost waren de volgende maatregelen gepland:
De aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 en perceelaansluitingen op de N35 opheffen.
Een nieuwe parallelweg aan de noordzijde van de N35 is onderdeel van de maatregel. Het verkeer rijdt via de Hellendoornseweg of de Hakkershoekweg naar de N35.
De doorsteken tussen hoofdrijbaan en parallelweg blokkeren. (Dit is ook één van de kleinere maatregelen op het hele traject.)

Effecten van de uit te werken maatregelen
Het opheffen van de perceelaansluitingen en de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 zorgt voor een grote verbetering van de verkeersveiligheid op de N35. Er wordt onderzocht wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid van de twee alternatieven. Hierbij zijn de kosten en doorstroming duidelijk randvoorwaarden.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Mariënheem oost van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in juli 2016 een bijeenkomst georganiseerd.

In de maanden erna is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregel op het deeltraject Mariënheem oost is aangepast. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 28 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.