Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)

Geplande maatregelen deeltraject Heino noord (hectometer 10.2-12.8)   -   status: mei 2017

Huidige situatie
Het grootste knelpunt voor de verkeersveiligheid op dit traject is de oversteekbaarheid. Daardoor gebeuren er veel ernstige ongevallen. Iets wat ook speelt op dit deeltraject: het sluipverkeer op de parallelweg naar Zwolle en het sluipverkeer via Laag-Zuthem naar Zwolle. Naar verwachting gaat de toekomstige verbreding van de N35 op het traject Zwolle-Wijthmen deze problemen oplossen.

Uit te werken maatregelen
De aanleg van een parallelweg direct ten noorden langs de N35, die door middel van een kruispunt bij restaurant Peter Pan aansluit op de N35. Landgoed De Gunne wordt achterom ontsloten en sluit bij kruispunt Heino noord aan op de N35.

Oorspronkelijke maatregelen 
Voor het deeltraject Heino noord waren twee maatregelen gepland:
Perceelaansluitingen direct op de N35 verdwijnen, zoals bij landgoed De Gunne.
Er komt een nieuwe parallelweg aan de noordoostzijde van de N35.

Effecten van de uit te werken maatregelen
De aanpassing van de verkeerssituatie leidt ertoe dat diverse verkeersonveilige aansluitingen worden opgeheven. De aansluitingen worden geconcentreerd op 1 overzichtelijke plek waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.  De nieuwe verkeerssituatie leidt ook tot een betere doorstroming van de N35.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Heino noord van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in september 2016 een bijeenkomst georganiseerd.  

In de maanden erna is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregel op het deeltraject Heino-Noord is aangepast. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 16 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.