Heino noord (hectometer 10.2 - 12.8)

Deeltraject Heino noord (hectometer 10.2-12.8)   -   status: december 2017

Op 20 december hebben de bestuurders gezamenlijk besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Lees het persbericht voor een overzicht van alle besluiten op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Voor deeltraject Heino noord is besloten om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Maatregelen

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de oostzijde van de N35, die via een nieuw aan te leggen kruispunt nabij het voormalig restaurant Peter Pan aansluit op de N35.

Binnen het deeltraject en met name rondom restaurant Peter Pan (km11.3), zijn er zes doorsteken aanwezig die rechtstreeks op de N35 aansluiten. In het voorlopig ontwerp wordt het aantal aansluitingen verminderd en de oversteek veiliger gemaakt door een deel parallelweg aan te leggen en een bajonetkruispunt aan te leggen.

  • Landgoed De Gunne wordt achterom via de Moerweg ontsloten en sluit bij kruispunt Heino noord aan op de N35.

Het landgoed de Gunne heeft een rechtstreekse aansluiting op de N35. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt deze aansluiting versoberd. De aansluiting wordt zo ingericht dat ze nog in uitzonderlijke gevallen gebruikt wordt. De bewoners/bezoekers van het landgoed kunnen het landgoed dan bereiken via de Moerweg (noordzijde landgoed).

Documenten deeltraject Heino noord downloaden

Hoe gaat het verder?
Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering.