Heino - Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

Deeltraject Heino – Raalte (hectometer 15.5-18.5)   -   status: december 2017

Op 20 december hebben de bestuurders gezamenlijk besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Lees het persbericht voor een overzicht van alle besluiten op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Voor deeltraject Heino-Raalte is besloten om onderstaande maatregel uit te voeren.

Maatregel

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35.

In het voorlopig ontwerp zijn de volgende aanpassingen voorgesteld:

  • De maatregelen op dit deeltraject vormen gezamenlijk een bundeling van doorsteken via een nieuwe aansluiting en de bijbehorende parallelweg. Vanuit het noorden gezien worden dan aan de oostzijde de aansluitingen op de N35 afgesloten. Hieronder valt onder andere ook de aansluiting van het restaurant Jan Steen. Het autoverkeer kan dan gebruik maken van de reeds aanwezige parallelweg.
  • Ten oosten van de N35 is het voorstel om vanaf huisnummer 12 een nieuwe parallelweg aan te leggen. Tot aan de aansluiting met de toegang tot ’t Reelaer wordt de parallelweg dan versmald uitgevoerd (3m). Dit omdat het enkel gaat om de toegang tot het perceel en hiermee een strook waardevolle bomen wordt bespaard. Vanaf de toegang naar ’t Reelaer volgt dan een parallelweg langs de N35 met een breedte van 4,5m.
  • De parallelweg sluit dan aan op de nieuw te bouwen aansluiting nabij stal ’t Reelaer. Het voorstel is om vanuit hier de parallelweg te laten lopen over het terrein van de manege. Op deze manier is het mogelijk om de aanwezige waardevolle bomen grotendeels te behouden. Na de kruising met de oprit richting landgoed ‘t Reelaer buigt de parallelweg dan naar de N35 terug en ontsluit de woning Heinoseweg 8.
  • Door de aanleg van de nieuwe aansluiting dient de aanwezige bushalte te worden verschoven.
  • De parallelweg van de N35 loopt om het restaurant heen. De weg voldoet aan de geldende richtlijnen. Aandachtspunt zijn de scherpe bochten in de parallelweg rondom Jan Steen in combinatie met de beplanting die dicht op de weg staat. Omdat de beplanting dicht op de weg staat in combinatie met de scherpe bochten is er weinig (over)zicht voor de weggebruikers. Door de beplanting in de binnenbocht op een tweetal locaties te verwijderen ontstaat er een veiligere situatie. 

Visualisatie maatregel ter hoogte van restaurant Jan Steen

Visualisatie maatregel ter hoogte van Manege 't Reelaer

Voorlopige ontwerpen deeltraject Heino-Raalte downloaden

Hoe gaat het verder?
Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering.