Heino - Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

Deeltraject Heino – Raalte (hectometer 15.5-18.5)   -   status: september 2017

Maatregelen

Voor het traject Heino-Raalte worden de volgende maatregelen uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35.
  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg die via het hierboven genoemde nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35. Daarnaast wordt in plaats van aanpassing van het kruispunt Knapenveldsweg, een parallelweg aan de noordzijde van de N35 aangelegd tussen Knapenveldsweg en kruispunt Bos. Op termijn kan kruispunt Knapenveldsweg worden opgegeven door de aanleg van een zuidelijke parallelweg tussen Knapenveldsweg en kruispunt Bos. De uitwerking van de zuidelijke parallelweg wordt opgepakt in het kader van het project Knooppunt Raalte.

Voor dit project is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. Klik hier voor meer informatie over de rangschikking van de maatregelen. 

Meepraten over de uitwerking van de maatregelen
Direct belanghebbenden kunnen meepraten over de uitwerking van de maatregelen. Sinds het voorjaar van 2016 zijn we in gesprek met belanghebbenden. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn de oorspronkelijke maatregelen gewijzigd of helemaal vervangen door een andere maatregel. De bestuurders hebben vervolgens in december 2016 besloten dat bovengenoemde maatregelen voor dit deeltraject uitgewerkt worden.

Hoe gaat het verder?
Een ingenieursbureau werkt de schetstekeningen verder uit tot een voorlopig ontwerp. Dit najaar gaan we opnieuw in gesprek met de directbetrokkenen over de uitwerking van de huidige maatregelen. In december 2017 besluiten bestuurders welke maatregelen uitgevoerd gaan worden.