Heino - Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

Geplande maatregelen deeltraject Heino – Raalte (hectometer 15.5-18.5)   -   status: mei 2017

Huidige situatie
Op dit deeltraject doen zich relatief veel ernstige ongevallen voor. Dit wordt met name veroorzaakt door onveilige aansluitingen en oversteekplaatsen. Daarnaast ontstaan steeds meer problemen door filevorming en sluipverkeer.

Uit te werken maatregelen
Een nieuwe parallelweg aan de noordzijde dicht tegen de N35 aan, die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35. Voor de afsluiting van de oprit naar restaurant Jan Steen wordt naar meerdere mogelijkheden gekeken. In plaats van de aanpassing van het kruispunt Knapenveldsweg wordt  een parallelweg aan de noordzijde van de N35 aangelegd tussen Knapenveldsweg en kruispunt Bos. Op termijn kan kruispunt Knapenveldsweg worden opgeheven, in combinatie met een zuidelijke parallelweg tussen Knapenveldsweg en kruispunt Bos. Deze maatregelen worden wel uitgewerkt, maar het hangt af van het beschikbare budget of ze allemaal daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Om ongewenste verkeersbewegingen over de parallelweg van de N35 en het gemeentelijk wegennet te voorkomen is het plan om de Pruimersallee tussen de parallelweg van de N35 en de Hondemotsweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. De voorbereidingen voor de verkeersbesluitprocedure is in gang gezet door de gemeente Raalte. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de verkeersbesluitprocedure doorlopen. In deze procedure kunnen zienswijzen en bezwaren worden ingebracht op het verkeersbesluit. 

Oorspronkelijke maatregelen
Voor het deeltraject Heino-Raalte waren de volgende maatregelen gepland:

  • Perceelaansluitingen en oversteekplaatsen weghalen. (De perceelaansluiting van de Knapenveldsweg 28 is al opgeheven.)
  • Een nieuwe parallelweg aan de noordoostzijde van de N35.
  • Het kruispunt Knapenveldsweg/N35 aanpassen (dit moet goed aansluiten bij de aanpak van kruispunt Bos).

Effecten van de uit te werken maatregelen
De maatregelen bevorderen een duurzaam veilige verkeerssituatie. Ook hebben ze een positief effect op  de doorstroming en het verminderen het sluipverkeer. Ook het opheffen van de aansluiting van de Knapenveldsweg 28 op de N35 zorgt voor een duurzaam veilige verkeerssituatie.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Heino-Raalte van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in september 2016 een bijeenkomst georganiseerd.

In de maanden erna is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst. Dit heeft ertoe geleid dat de maatregel op het deeltraject Heino-Raalte is aangepast. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 21 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.