Heino - Raalte (hectometer 15.5 - 18.5)

Deeltraject Heino – Raalte (hectometer 15.5-18.5)   -   status: november 2017

Aankondiging bijeenkomst 27 november: terugkoppeling voorlopig ontwerp
Op 27 november 2017 organiseren we een bijeenkomst voor de belanghebbenden in deeltraject Heino-Raalte. Op deze  bijeenkomst kunt u de voorlopige ontwerpen voor de maatregelen op dit deeltraject bekijken. Medewerkers van het project en Arcadis geven een toelichting bij de ontwerpen en u kunt hierop reageren. De pdfbestanden van de voorlopige ontwerpen staan onderaan deze pagina.

Wanneer? 27 november van 18.30 tot 20.00 uur
Waar? Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino
Meer informatie

Het verslag van de bijeenkomst met belanghebbenden van deeltraject Heino-Raalte van 28 september vindt u hier.

Maatregelen
Voor het traject Heino-Raalte is de volgende maatregel uitgewerkt:

  • Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35.

In het voorlopig ontwerp worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

  • De maatregelen op dit deeltraject vormen gezamenlijk een bundeling van doorsteken via een nieuwe aansluiting en de bijbehorende parallelweg. Vanuit het noorden gezien worden dan aan de oostzijde de aansluitingen op de N35 afgesloten. Hieronder valt onder andere ook de aansluiting van het restaurant Jan Steen. Het autoverkeer kan dan gebruik maken van de reeds aanwezige parallelweg.
  • Ten oosten van de N35 is het voorstel om vanaf huisnummer 12 een nieuwe parallelweg aan te leggen. Tot aan de aansluiting met de toegang tot ’t Reelaer wordt de parallelweg dan versmald uitgevoerd (3m). Dit omdat het enkel gaat om de toegang tot het perceel en hiermee een strook waardevolle bomen wordt bespaard. Vanaf de toegang naar ’t Reelaer volgt dan een parallelweg langs de N35 met een breedte van 4,5m.
  • De parallelweg sluit dan aan op de nieuw te bouwen aansluiting nabij stal ’t Reelaer. Het voorstel is om vanuit hier de parallelweg te laten lopen over het terrein van de manege. Op deze manier is het mogelijk om de aanwezige waardevolle bomen grotendeels te behouden. Na de kruising met de oprit richting landgoed ‘t Reelaer buigt de parallelweg dan naar de N35 terug en ontsluit de woning Heinoseweg 8.
  • Door de aanleg van de nieuwe aansluiting dient de aanwezige bushalte te worden verschoven.
  • De parallelweg van de N35 loopt om het restaurant heen. De weg voldoet aan de geldende richtlijnen. Aandachtspunt zijn de scherpe bochten in de parallelweg rondom Jan Steen in combinatie met de beplanting die dicht op de weg staat. Omdat de beplanting dicht op de weg staat in combinatie met de scherpe bochten is er weinig (over)zicht voor de weggebruikers. Door de beplanting in de binnenbocht op een tweetal locaties te verwijderen ontstaat er een veiligere situatie. 

Visualisatie maatregel ter hoogte van restaurant Jan Steen

Visualisatie maatregel ter hoogte van Manege 't Reelaer

Voorlopige ontwerpen deeltraject Heino-Raalte downloaden

Vast budget beschikbaar
Voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. Klik hier voor meer informatie over de rangschikking van de maatregelen. 

Hoe gaat het verder?
Op 20, 23 en 27 november organiseren we bijeenkomsten waarbij belanghebbenden de voorlopige ontwerpen kunnen bekijken en hierop reageren. In december 2017 nemen de bestuurders een besluit over de uitvoering van de maatregelen.