Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Geplande maatregelen deeltraject Haarle (hectometer 27.0-29.6)   -   status: mei 2017

Huidige situatie
Op dit traject vinden ernstige ongevallen plaats bij het oversteken van de weg. De kruisingen met de Stationsweg en de Tunnelweg zijn onoverzichtelijk. Een gevaar vormen ook automobilisten die via de berm van de N35 naar de parallelweg gaan en omgekeerd.

Uit te werken maatregelen
De uit te werken maatregelen zijn dezelfde als de oorspronkelijke maatregelen:

De kruising N35/Stationsweg aanpassen, met aandacht voor de oversteekbaarheid. De wenselijkheid en de effecten van een nieuw verkeerslicht op dit kruispunt zouden nader onderzocht moeten worden.
Ook de kruising N35/Molenweg/Tunnelweg aanpassen. Deze kruising krijgt een uniforme, herkenbare vormgeving en een veilige oversteekplaats voor fietsers en wandelaars.
De doorsteken tussen N35 en parallelweg blokkeren. (Dit is ook één van de kleinere maatregelen op het hele traject.)

Deze maatregelen worden wel uitgewerkt, maar het hangt af van het beschikbare budget of ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Effecten van de uit te werken maatregelen
De aanpassingen van de kruisingen zorgen voor meer overzicht en herkenbaarheid van het kruispunt en een verbetering van de oversteekbaarheid. Dit leidt tot een duurzaam veilige inrichting.
Het blokkeren van de doorsteken betekent een flinke verbetering van de verkeersveiligheid.
De maatregelen zorgen ook voor minder opstoppingen en minder sluipverkeer.

Meepraten over deeltraject
Mensen die direct aan het deeltraject Haarle van de N35 wonen of op een andere manier aantoonbaar bij de maatregelen daar zijn betrokken, zijn uitgenodigd om mee te praten over de verdere uitwerking van de maatregelen. Daarvoor is in juni 2016 een eerste bijeenkomst georganiseerd. De geplande maatregelen waren het vertrekpunt voor de bijeenkomst. De aanwezigen konden over de uitwerking meepraten en met andere voorstellen komen.

De afgelopen maanden is Rijkswaterstaat druk bezig geweest met het verzamelen en analyseren van de ontvangen informatie uit de meepraatbijeenkomst van vorig jaar. Ondanks dat hieruit goede ideeën zijn gekomen, zijn de kosten hiervoor te groot en kan de maatregel daardoor niet aangepast worden. In december 2016 is hierover een bestuurlijk besluit genomen. Dit besluit is toegelicht op een inloopbijeenkomst op 9 maart 2017. Deze inloopbijeenkomst was alleen voor genodigden.