Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Deeltraject Haarle (hectometer 27.0-29.6)   -   status: april 2018

Op 20 december hebben de bestuurders gezamenlijk besloten welke maatregelen worden uitgevoerd. Lees het persbericht voor een overzicht van alle besluiten op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Op deeltraject Haarle worden de lokale plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp:

  • de aanpassing van kruispunt Stationsweg/N35 tot een kruispunt met verkeerslicht en
  • de aanpassing van kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.

Gemeente Hellendoorn is bereid om garant te staan voor 2 miljoen Euro, de gemeenteraad heeft hier inmiddels goedkeuring aan verleend.

Documenten Haarle downloaden

  • Bekijk het verslag van de bijeenkomst met belanghebbenden van deeltraject Haarle van 3 oktober.
  • Bekijk de schetstekening van het kruispunt Tunnelweg/Molenweg van Plaatselijk Belang Haarle.
  • Bekijk de schetstekening van het kruispunt Stationsweg/N35 van Plaatselijk Belang Haarle.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bovenstaande documenten.

Hoe gaat het verder?
Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering. Bovengenoemde maatregelen worden in 2018 uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.