Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Deeltraject Haarle (hectometer 27.0-29.6)   -   status: oktober 2018

In december 2017 hebben de verschillende bestuurders opdracht gegeven de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. De plannen gingen over het met verkeerslichten beveiligen van het kruispunt Stationsweg/N35 en het omvormen van het kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising. Uit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toenemende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar.

Op 3 oktober 2018 was er een bestuurlijk overleg waar bestuurders de resultaten van onderzoek met elkaar hebben gedeeld. Op basis daarvan is besloten dat de provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn een breder onderzoek starten naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Dit onderzoek richt zich op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Lees het persbericht.