Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Deeltraject Haarle (hectometer 27.0-29.6)   -   status: november2017

Aankondiging bijeenkomst 20 november: terugkoppeling voorlopig ontwerp
Op 20 november 2017 organiseren we een bijeenkomst voor de belanghebbenden in deeltraject Haarle. Op deze  bijeenkomst kunt u de voorlopige ontwerpen voor de maatregelen op dit deeltraject bekijken. Medewerkers van het project en Arcadis geven een toelichting bij de ontwerpen en u kunt hierop reageren. De pdfbestanden van de voorlopige ontwerpen staan onderaan deze pagina.

Wanneer? 20 november van 19.00 tot 20.30 uur
Waar? Sportorant, Veldkampsweide 1, Haarle
Meer informatie

Bekijk het verslag van de bijeenkomst met belanghebbenden van deeltraject Haarle van 3 oktober.

Maatregelen

Voor het traject Haarle zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

  • Het aanpassen van het kruispunt Stationsweg/N35, met aandacht voor de oversteekbaarheid.

Het huidige kruispunt van de Stationsweg met de N35 bestaat uit een voorrangskruispunt waarbij de N35 voorrang heeft. Door de drukte op de N35 is het lastig de weg over te steken of op te draaien voor het verkeer. In verband met de doorstroming van de N35 is er geen mogelijkheid om de kruispuntvorm te veranderen in een VRI of rotonde. Er wordt daarom een bajonetkruising voorgesteld. Met deze oplossing is het voor het (landbouw)verkeer mogelijk in twee keer over te steken en is er voor de fietsers een ruime middenberm waarin de fietser zich kan opstellen. De oversteek voor de fiets komt dan aan de oostzijde te liggen, zodat deze goed te bereiken is vanaf de Koersweg en de Meijerinksweg. De (niet officiële) oversteekplaats daar wordt dan afgesloten.

  • Het aanpassen van het kruispunt Molenweg/Tunnelweg/N35 met aandacht voor een uniforme, herkenbare vormgeving en met aandacht voor de aansluitingen op het kruispunt.

 

De kruising van de Molenweg met de N35 bestaat in de huidige situatie uit een VRI. Er doen zich in de situatie twee ongewenste situatie voor:

  1. Tijdens de spits staat er een lange rij auto’s opgesteld die de N35 op willen. Door deze filevorming komt het fietsverkeer in het geding en zijn de aansluitende parallelwegen lastig te bereiken.
  2. De weg is relatief smal waardoor het lastig is voor vrachtverkeer de scherpe bochten te halen. Dit veroorzaakt extra stagnatie in de doorstroming op de Tunnelweg.

In het voorlopig ontwerp worden de volgende aanpassingen voorgesteld:
Door het fietsverkeer los te maken van het gemotoriseerde verkeer ontstaat er een veiligere situatie voor de fietsers. Er is een nieuw vrij liggend fietspad gesitueerd over de bestaande sloot ten zuiden van het kruispunt. Het fietsverkeer kan zo op een veilige manier gebruik maken van het kruispunt.
Een tweede voorstel voor aanpassing aan het kruispunt is het verbreden van de bogen in het ontwerp zodat vrachtverkeer elkaar beter kan passeren. Een extra optie is om de kruisingen met de parallelwegen te voorzien van een kruis op de weg waarmee wordt voorkomen dat het wachtende verkeer de doorstroming van de parallelweg tegenhoudt.

Voorlopige ontwerpen Haarle downloaden

Vast budget beschikbaar
Voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. Klik hier voor meer informatie over de rangschikking van de maatregelen.

Hoe gaat het verder?
Op 20, 23 en 27 november organiseren we bijeenkomsten waarbij belanghebbenden de voorlopige ontwerpen kunnen bekijken en hierop reageren. In december 2017 nemen de bestuurders een besluit over de uitvoering van de maatregelen.