Haarle (hectometer 27.0 - 29.6)

Deeltraject Haarle (hectometer 27.0-29.6)   -   status: november 2018

In december 2017 hebben de verschillende bestuurders opdracht gegeven de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. De plannen gingen over het met verkeerslichten beveiligen van het kruispunt Stationsweg/N35 en het omvormen van het kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising. Uit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toenemende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar.

Op 3 oktober 2018 was er een bestuurlijk overleg waar bestuurders de resultaten van onderzoek met elkaar hebben gedeeld. Op basis daarvan is besloten dat de provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn een breder onderzoek starten naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Dit onderzoek richt zich op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Informatieavond

Op 21 november organiseert het project samen met gemeente Hellendoorn een informatieavond waar Arcadis namens het project N35Wijthmen-Nijverdal een presentatie verzorgt over het afgelopen onderzoek naar verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruispunten bij Haarle. Zij geven een toelichting op de onderzoeksresultaten over de effecten van de beoogde maatregelen op de verkeersveiligheid en de doorstroming.  De gemeente Hellendoorn geeft een toelichting op het besluit van de BBG en op het onderzoek dat provincie en gemeente samen gaan doen naar het wegvak van de N35 tussen gemeentegrens met Raalte tot de Salland-Twentetunnel. Bekijk de uitnodiging.

Onderzoeksresultaten Arcadis

Arcadis heeft de onderzoeken naar de verkeerseffecten van verschillende varianten voor de kruispunten N35/Stationsweg en N35/Tunnelweg uitgevoerd. In onderstaande documenten vindt u meer informatie hierover:

  • Wat is er gebeurd
    In dit document leest u een toelichting op het proces sinds het BBG besluit van december 2017 en de beknopte resultaten van de onderzoeken van Arcadis.
  • Uitgebreide onderzoeksresultaten Arcadis
    In dit onderzoeksrapport vindt u de uitgebreide resultaten van de onderzoeken die Arcadis heeft gedaan voor de verschillende varianten voor de kruispunten in Haarle.
  • Rapportage verkeersafwikkelingen van Goudappel Coffing
    Bureau Goudappel Coffeng heeft een aantal extra berekeningen gedaan om de impact van de verkeersintensiteit op verschillende varianten van de kruispunten in Haarle te meten.