Home > FAQ

Waarom gaan we nu deze maatregelen uitvoeren als in de toekomst de weg misschien verbreed wordt?

695 keer bekeken

Op dit moment zijn beperkte middelen beschikbaar om de voorgestelde maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid op het traject N35 Wijthmen – Nijverdal uit te voeren. De uitvoering van een eventuele verbreding gebeurt op zijn vroegst over twintig jaar is de verwachting. Voor die tijd zal de verkeersintensiteit op de N35 blijven toenemen. Dit betekent dat als we nietsdoen, de veiligheid steeds verder verslechtert, bovendien wordt het steeds moeilijker om de N35 over te steken.

Een andere overweging is dat er binnen gemiddeld 15 jaar groot onderhoud plaats moet vinden op een weg als de N35. De kosten die we nu maken zijn na zo’n 20 jaar afgeschreven.