Home > FAQ

Welke verkeerstellingen zijn er van de N35?

662 keer bekeken

Op de N35 liggen drie meetpunten:

  • in Heino
  • in Raalte
  • tussen Nijverdal en Wierden

Voor alle meetpunten geldt dat er data beschikbaar zijn tot en met september van dit jaar. Er is daarom een vergelijking gemaakt voor 2015, 2016 en 2017 voor de periode januari – september.

De opening van de tunnel in Nijverdal, eind 2015, heeft in 2016 een groei van 8,3% veroorzaakt ter hoogte van Raalte. Deze groei is vervolgens enigszins gestagneerd en was in 2017 minder dan 3% bij alle meetpunten.