Home > FAQ

Op basis van welke overwegingen nemen de bestuurders een besluit?

969 keer bekeken

De bestuurders baseren hun besluit op basis van informatie over de kosten, het draagvlak en de effecten van het ontwerp (met name verkeersveiligheid).