Home > FAQ

Waarover nemen bestuurders op 20 december 2017 een besluit?

770 keer bekeken

De bestuurders besluiten welke maatregelen uitgevoerd moeten gaan worden. In de afweging worden met name de aspecten verkeersveiligheid, draagvlak en kosten meegenomen. Daar waar meerdere varianten in beeld zijn, kiezen de bestuurders één van de varianten. Ook besluiten ze welke maatregelen eventueel afvallen als er te weinig budget is om alle maatregelen uit te voeren.

Het besluit van de bestuurders betekent dat de gekozen ontwerpen de basis vormen voor de bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvragen. De bestemmingsplanwijziging wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Als de bestemmingsplanwijziging is vastgesteld en de vergunningen binnen zijn, staat het ontwerp definitief vast en kan de uitvoering beginnen.