Home > FAQ

Wat betekent de EuroRAP-score?

513 keer bekeken

De EuroRAP-RPS is ontwikkeld vanuit het samenwerkingsverband van de Europese automobielclubs. Deze gestandaardiseerde sterrenscore geeft de weggebruiker een beeld van het veiligheidsniveau van de inrichting van wegen. De RPS-score wordt bepaald op basis van meer dan 50 geselecteerde wegkenmerken. Hierdoor ontstaat een vergelijkbaar beeld van de kwaliteit van wegen door heel Europa die door de weggebruiker gebruikt kan worden bij het bepalen van zijn route. De metingen en berekeningen voor het bepalen van de RPS-score worden in Nederland uitgevoerd door de ANWB. Voor het rijkswegennet is dat in samenwerking met Rijkswaterstaat gedaan. Op basis van de Eurorap methode, is een score van 2 sterren voor het wegontwerp onvoldoende en voldoet niet aan de Rijks doelstelling van 3 sterren in 2020.

Er bevinden zich op het tracé vier locaties die op basis van de Eurorap methode een onvoldoende score (2 sterren) hebben gekregen voor het wegontwerp en niet voldoen aan de Rijks doelstelling van 3 sterren in 2020. Het gaat om de volgende locaties:

  1. hm 10.9 / 11.3 (Wijthmen – Heino): 3 opeenvolgende erfontsluitingen
  2. hm 18.2 (Heino – Raalte): Diverse oversteken Knapenveldseweg
  3. hm 25.7 (Mariënheem – Nijverdal) Oversteek Keizerveldsweg
  4. hm 31.6 (Mariernheem – Nijverdal) Oversteek Goudzoekerspad/ erfontsluiting Rendac.

De verwachting is dat het opheffen van oversteken en ontsluiten via alternatieve route bijdraagt aan de verbetering van de Eurorap score. Dit wordt mogelijk versterkt door de overige maatregelen. De effecten op de Eurorap score moeten nog worden berekend.