Home > FAQ

Hoe werkt een bajonetkruispunt?

1902 keer bekeken

Een bajonetkruispunt is een verlengd kruispunt waarbij er opstelvakken zijn voor afslaand verkeer. Ook is er extra ruimte voor fietsers om de weg gefaseerd over te steken.

De snelheid van het autoverkeer bedraagt 80km/u. Door de brede middengeleider buigt de N35 naar buiten ter hoogte van het kruispunt. Het is duidelijk dat er een kruispunt wordt genaderd wat de attentie van het autoverkeer verhoogt.
Filmpje overstekende bus op een bajonetkruispunt.

Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers
De kruising is voorzien van een breed middeneiland waar ongeveer 6 fietsers tegelijk gebruik van kunnen maken. Met het middeneiland kan er gefaseerd worden overgestoken.
Filmpje overstekende fiets op een bajonetkruispunt.

Afslaand autoverkeer
Het autoverkeer staat los van het langzame verkeer opgesteld. Er is voldoende ruimte voor een auto (met aanhanger) om via de middenberm de N35 linksaf op te draaien of gefaseerd over te steken. De middenberm is breed genoeg om twee voertuigen (in twee richtingen) naast elkaar te kunnen opstellen.

Verkeersveiligheid vracht- en landbouwverkeer
Het landbouwverkeer maakt gebruik van de opstelvakken in de middenberm. Zo hoeft een voertuig niet in één keer de N35 over te steken.

Doorstroming verkeer
Het bajonetkruispunt voorziet in een gefaseerde oversteek waardoor het doorgaande verkeer op de N35 minimale hinder ondervindt van het overstekende verkeer.

Omdat de oversteekbaarheid wordt verbeterd treedt er een minder grote barrièrewerking op. De oversteekbaarheid is een groot issue voor de omgeving door de toenemende drukte op de N35. Met deze oplossing wordt hierin voorzien.